wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Produkcja zwierzęca >> Bydło mleczne i mięsne >>

Program Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich - Bydło

Program Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich - Bydło

Program Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich - Bydło

Rasy rodzime, mimo niższego poziomu użytkowości, charakteryzują się takimi cennymi cechami, jak odporność na choroby, wysoka płodność i plenność, dobre cechy mateczne, długowieczność oraz zdolności adaptacyjne do skrajnych warunków środowiskowych i paszy o niskiej jakości. W wielu przypadkach produkty otrzymywane od tych zwierząt mają szczególną, unikatową jakość.

Opracowane w Resorcie Rolnictwa programy rolno-środowiskowe, obejmują działania na rzecz ochrony in-situ rodzimych ras, jak też użytkowania zwierząt na rzecz ochrony środowiska oraz prowadzenia chowu i hodowli w trudnych warunkach środowiskowych (np. tereny górskie) i na obszarach wymagających rekultywacji (odłogowanych).

Chronione rodzime rasy zwierząt gospodarskich stanowią nie tylko żywe świadectwo polskiej myśli hodowlanej, ale są także nieodłącznym elementem rodzimego krajobrazu.

Opracowanie: Sylwia Walesieniuk