wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Produkcja zwierzęca >> Bydło mleczne i mięsne >>

Korekcja racic

Korekcja racic
Czym jest korekcja racic?

Korekcja racic jest najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym mającym na celu przywrócenie prawidłowego kształtu racic oraz zapewnienie równomiernego ich obciążenia. Systematyczne oraz poprawne wykonanie tego zabiegu, zapobiega występowaniu wielu schorzeń racic.   
Szybsze narastanie ściany racicy powoduje nierównomierne wyrastanie racic. Skutkuje to obniżeniem piętki puszki racicowej, a wydłużaniem przedniej jej części, co prowadzi do nieprawidłowej postawy krowy. W wyniku tego dochodzi do załamania osi palca i nadmiernego napięcia ścięgien w części dolnej kończyny.
Zmiany postawy kończyn krowy są przyczyną bólu oraz złego jej samopoczucia, co w konsekwencji wydłuża czas leżenia, a skraca czas pobierania paszy. W rezultacie prowadzi to do zmniejszenia wydajności mlecznej krowy nawet do 20% w stosunku do wydajności sztuk zdrowych.
Przyrost rogu kopytowego trwa przez całe życie bydła. Średni jego miesięczny przyrost wynosi 5–7 mm.  Jednocześnie również ma miejsce jego ścieranie, którego tempo jest niższe na podłożach miękkich i wilgotnych, a  wyższe na twardych i suchych (utrzymanie na rusztach). Zatem zabieg korekcji racic jest niczym innym jak usunięciem zbyt nadmiernie wyrośniętego rogu racicowego. Należy pamiętać, że niedużo jest zwierząt z idealnymi racicami, jednak podczas korekcji należy dążyć do modelu wzorcowego racicy (bydło mleczne):
•    wysokość ściany przedniej około 7,5 cm
•    wysokość piętki 2,5 – 4,5 cm (u starszych krów niższa),
•    grubość rogu podeszwy około 7 mm,
•    nachylenie ściany przedniej do podeszwy kończyny: przedniej 50-55º, tylnej 45-50º,
•    przekątna racicy 12-14 cm,

Żelazną zasadą, którą powinniśmy przestrzegać jest niedopuszczanie do korekcji racic osób niedoświadczonych. Skutek korekcji przeprowadzony przez osoby niewykwalifikowane pod tym względem może być odwrotny do zamierzonego. Tolerowanie tzw. „majsterkowania” czy wręcz „dłubania” przy racicy może doprowadzić do okaleczania zwierząt.

Kiedy przeprowadzamy korekcję racic?

Pierwszego przeglądu racic dokonujemy u młodych sztuk w wieku około 12–16 miesięcy. Ma to na celu wyeliminowanie ewentualnych wad postawy. U zwierząt zdrowych  pierwsza korekcja ma miejsce w wieku około 18 – 20 miesięcy. Od tego czasu zabieg korekcji racic powinien być przeprowadzany dwa razy w roku: wiosną i jesienią. W przypadku gry krowy są utrzymywane w chowie pastwiskowo – oborowym korekcja wykonywana jest 3–4 tygodnie przed rozpoczęciem oraz zaraz po zakończeniu okresu wypasu. Istotą tych zabiegów jest zwiększenie grubości podeszwy racicy z tytułu zmiany podłoża.

Narzędzia do korekcji racic

Podczas formowania racic zwierzę jest unieruchomione w tzw. poskromie ponieważ przeprowadzany zabieg ma miejsce na uniesionej kończynie zwierzęcia. Do tradycyjnej korekcji stosuje się:
•    noże kopytowe (prawo- i lewoskrętne),
•    kleszcze racicowe,
•    tarnik.
Coraz częściej spotykana jest korekcja mechaniczna wykonana przy pomocy szlifierki kątowej z zamontowaną specjalną tarczą. Należy wtedy pamiętać, że róg kopytowy należy strugać, a nie szlifować!

Etapy korekcji racic:

•   oczyszczenie racic, usunięcie warstwy kruchego rogu,
•   od strony podeszwowej obcięcie ściany racicy przy pomocy kleszczy racicowych. Wyrównanie podeszwy można wykonać przy pomocy szlifierki.
•   wycięcie nożem kopytowy rowka przyosiowego,
•   przy pomocy tarnika wyrównanie krawędzi podeszwowej,
•   skracanie raciczek.
Zabieg korekcji zaleca się połączyć z kąpielą racic, która ma na celu zwalczenie patogenów mikrobiologicznych racic i skóry międzyracicowej.
 

Opracowanie: Marcin Gołębiewski