WMODR >> Informacje branżowe >> Produkcja zwierzęca >>

Bydło mleczne i mięsne

Nowe wzory oświadczeń Lekarza Weterynarii

Nowe wzory oświadczeń Lekarza Weterynarii

Data utworzenia: 13-03-2019

W nawiązaniu do ustaleń z przeprowadzonego audytu  DG SANTE w Polsce w dniach 4 - 8 lutego 2019 r, który dotyczył oceny funkcjonowania kontroli urzędowych nad produkcją mięsa wołowego - Główny Inspektorat Weterynarii opracował wzory oświadczeń lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza...
czytaj więcej

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju  zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Data utworzenia: 11-03-2019

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju  zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie...
czytaj więcej

Żywienie bydła mlecznego

Żywienie bydła mlecznego

Data utworzenia: 28-01-2019 ; Data modyfikacji: 25-02-2019

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na jakość i ilość mleka jest żywienie. Prawidłowe żywienie polega na zastosowaniu takich pasz, które pozwolą na pełne wykorzystanie potencjału genetycznego zwierząt. Podstawową zasadą jest prawidłowe zbilansowanie dawki pokarmowej pod względem potrzeb zwierząt wynikających z przebiegu cyklu...
czytaj więcej

Żywienie bydła mięsnego

Żywienie bydła mięsnego

Data utworzenia: 28-01-2019 ; Data modyfikacji: 25-02-2019

W chowie bydła mięsnego żywienie jest najważniejszym elementem wpływającym na wyniki produkcyjne. Dawka pokarmowa w zależności od grupy zwierząt będzie się różnić. Krowy odchowujące cielęta, tzw krowy mamki żywione są głównie paszami objętościowymi, natomiast odsadzone cielęta przeznaczone na opas będą karmione dawka pokarmową o...
czytaj więcej

Produkcja siana

Produkcja siana

Data utworzenia: 28-01-2019 ; Data modyfikacji: 25-02-2019

Pasze objętościowe są podstawowym składnikiem dawki w żywieniu przeżuwaczy. Stanowią one główne źródło energii, która otrzymywana poprzez reakcje biochemiczne dostarcza glukozy, służącej do syntezy laktozy wpływającej na ilość produkowanego mleka. Według definicji pasze objętościowe, to pasze które w 1 kg suchej masy...
czytaj więcej

Kto w 2019 roku świadczył będzie usługi związane z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich?

Kto w 2019 roku świadczył będzie usługi związane z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich?

Data utworzenia: 28-01-2019 ; Data modyfikacji: 25-02-2019

Kto w 2019 roku świadczył będzie usługi związane z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich? 11 firm zawarło z ARiMR umowy na świadczenie w 2019 r. usług utylizacyjnych obejmujących zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich. Są to następujące podmioty: EKO - STOK Sp. z o.o.; Energoutil Sp. z o.o.; Stans Sp. z...
czytaj więcej

Renowacja trwałych użytków zielonych

Renowacja trwałych użytków zielonych

Data utworzenia: 28-01-2019 ; Data modyfikacji: 25-02-2019

Uzyskanie wysokiej wartości paszy objętościowej z trwałego użytku zielonego warunkuje nam odpowiedni skład botaniczny runi. Trudności w uzyskaniu wartościowego składu botanicznego (gatunkowego) wynikają z małej stabilności zbiorowisk, szczególnie na siedliskach nadmiernie lub niedostatecznie uwilgotnionych – w tym łąk grądowych, zasilanych...
czytaj więcej

Ubój gospodarczy zwierząt

Ubój gospodarczy zwierząt

Data utworzenia: 28-01-2019 ; Data modyfikacji: 25-02-2019

czytaj więcej