wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Produkcja zwierzęca >>

Bydło mleczne i mięsne

Parametry rozrodu bydła mlecznego

Parametry rozrodu bydła mlecznego

Data utworzenia: 06-12-2021

Poprawny rozród w stadzie, czyli taki, który pozwala uzyskać jedno cielę rocznie, to warunek opłacalnej produkcji. Im dłuższy okres międzywycieleniowy, tym mniejsza opłacalność. Rezultaty jakie osiągają hodowcy w zakresie rozrodu zależy mi.in od takich parametrów jak: prawidłowe żywienie, organizacja stada, status zdrowotny stada...
czytaj więcej

Poprawny rozród w stadzie

Poprawny rozród w stadzie

Data utworzenia: 06-12-2021

Poprawny rozród w stadzie, czyli taki, który pozwala uzyskać jedno cielę rocznie, to warunek opłacalnej produkcji. Im dłuższy okres międzywycieleniowy, tym mniejsza opłacalność. Rezultaty jakie osiągają hodowcy w zakresie rozrodu zależy mi.in od takich parametrów jak: prawidłowe żywienie, organizacja stada, status zdrowotny stada...
czytaj więcej

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Data utworzenia: 13-03-2019 ; Data modyfikacji: 02-12-2021

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu...
czytaj więcej

Żywienie bydła mlecznego

Żywienie bydła mlecznego

Data utworzenia: 28-01-2019 ; Data modyfikacji: 02-12-2021

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na jakość i ilość mleka jest żywienie. Prawidłowe żywienie polega na zastosowaniu takich pasz, które pozwolą na pełne wykorzystanie potencjału genetycznego zwierząt. Podstawową zasadą jest prawidłowe zbilansowanie dawki pokarmowej pod względem potrzeb zwierząt wynikających z przebiegu cyklu...
czytaj więcej

Żywienie bydła mięsnego

Żywienie bydła mięsnego

Data utworzenia: 28-01-2019 ; Data modyfikacji: 02-12-2021

W chowie i hodowli bydła mięsnego żywienie jest najważniejszym elementem wpływającym na wyniki produkcyjne. Dawka pokarmowa w zależności od grupy zwierząt będzie się różnić. Krowy odchowujące cielęta, tzw krowy mamki żywione są głównie paszami objętościowymi, natomiast odsadzone cielęta przeznaczone na opas będą karmione dawka...
czytaj więcej

Produkcja siana

Produkcja siana

Data utworzenia: 28-01-2019 ; Data modyfikacji: 02-12-2021

Pasze objętościowe są podstawowym składnikiem dawki w żywieniu przeżuwaczy. Stanowią one główne źródło energii, która otrzymywana poprzez reakcje biochemiczne dostarcza glukozy, służącej do syntezy laktozy wpływającej na ilość produkowanego mleka. Według definicji pasze objętościowe, to pasze które w 1 kg suchej masy...
czytaj więcej

Renowacja trwałych użytków zielonych

Renowacja trwałych użytków zielonych

Data utworzenia: 28-01-2019 ; Data modyfikacji: 02-12-2021

Uzyskanie wysokiej wartości paszy objętościowej z trwałego użytku zielonego warunkuje nam odpowiedni skład botaniczny runi. Trudności w uzyskaniu wartościowego składu botanicznego (gatunkowego) wynikają z małej stabilności zbiorowisk, szczególnie na siedliskach nadmiernie lub niedostatecznie uwilgotnionych – w tym łąk grądowych, zasilanych...
czytaj więcej

WYMAGANIA WETERYNARYJNE PRZY PROWADZENIU UBOJU NA UŻYTEK WŁASNY, wg stanu prawnego na dzień 25.06.2020

WYMAGANIA WETERYNARYJNE PRZY PROWADZENIU UBOJU NA UŻYTEK WŁASNY, wg stanu prawnego na dzień 25.06.2020

Data utworzenia: 28-01-2019 ; Data modyfikacji: 02-12-2021

Ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny charakteryzuje się tym, że mięso pozyskane od zwierząt w wyniku takiego uboju, może być wykorzystane wyłącznie na użytek własny, tj. nie może podlegać sprzedaży. Należy również pamiętać, że działalność polegającą na uboju zwierząt...
czytaj więcej