WMODR >> Informacje branżowe >> Produkcja zwierzęca >> Bydło mleczne i mięsne >>

Nowe wzory oświadczeń Lekarza Weterynarii

Nowe wzory oświadczeń Lekarza Weterynarii

W nawiązaniu do ustaleń z przeprowadzonego audytu  DG SANTE w Polsce w dniach 4 - 8 lutego 2019 r, który dotyczył oceny funkcjonowania kontroli urzędowych nad produkcją mięsa wołowego - Główny Inspektorat Weterynarii opracował wzory oświadczeń lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią i przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią. 

Opracowanie: Ewa Jaworska