wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Produkcja zwierzęca >> Bydło mleczne i mięsne >>

WYMAGANIA WETERYNARYJNE PRZY PROWADZENIU UBOJU NA UŻYTEK WŁASNY, wg stanu prawnego na dzień 25.06.2020

WYMAGANIA WETERYNARYJNE PRZY PROWADZENIU UBOJU NA UŻYTEK WŁASNY, wg stanu prawnego na dzień 25.06.2020

Ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny charakteryzuje się tym, że mięso pozyskane od zwierząt w wyniku takiego uboju, może być wykorzystane wyłącznie na użytek własny, tj. nie może podlegać sprzedaży.

Należy również pamiętać, że działalność polegającą na uboju zwierząt gospodarskich pochodzących z innych gospodarstw podlega rejestracji w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii  Przy uboju zwierząt na terenie gospodarstwa powinny być spełnione wymagania określone w przepisach o ochronie zwierząt i w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, a także w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych.

Szczegóły zostały zawarte w poradniku dostepnym w załączniku. Zapraszamy do zapoznania się.

Źródło: Główny Inspektorat Weterynarii
Opracowanie: Sylwia Walesieniuk