WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >>

Środowisko i klimat

ZAKŁADANIE ZADRZEWIEŃ ŚRÓDPOLNYCH W RAMACH WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

ZAKŁADANIE ZADRZEWIEŃ ŚRÓDPOLNYCH W RAMACH WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Data utworzenia: 10-06-2022

Intensyfikacja rolnictwa i wzmożona urbanizacja doprowadziły do silnej fragmentacji środowiska naturalnego i tym samym zubożenia rodzimej flory i fauny. Obszary użytkowane rolniczo w Polsce stanowią ponad 60% powierzchni kraju, przenikają i otaczają pozostałe ekosystemy. Postępująca degradacja zasobów przyrodniczych może a nawet powinna być...
czytaj więcej

Rolnictwo o obiegu zamkniętym – stara zasada w nowoczesnym wydaniu

Rolnictwo o obiegu zamkniętym – stara zasada w nowoczesnym wydaniu

Data utworzenia: 01-06-2022

Gospodarka o obiegu zamkniętym to model gospodarczy, który w ostatnich dziesięcioleciach cieszy się dużym zainteresowaniem. Stara się stawić czoła wielu obecnym światowym wyzwaniom w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez oddzielenie wzrostu gospodarczego od konsumpcji. W gospodarce o obiegu zamkniętym łańcuchy wartości to...
czytaj więcej

Podsumowanie webinarium pn. „Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na obszarach wiejskich”

Podsumowanie webinarium pn. „Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na obszarach wiejskich”

Data utworzenia: 07-10-2021 ; Data modyfikacji: 07-02-2022

W dniu 28 września 2021 roku w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie odbyło się webinarium poświęcone tematyce pn. „Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na obszarach wiejskich”. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób z województwa warmińsko-mazurskiego i nie tylko, a w...
czytaj więcej

Bioodpady jako surowiec dla biogospodarki

Bioodpady jako surowiec dla biogospodarki

Data utworzenia: 28-05-2021 ; Data modyfikacji: 07-02-2022

Według ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 779), bioodpady to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub...
czytaj więcej

Chroń środowisko - Nie śmieć!

Chroń środowisko - Nie śmieć!

Data utworzenia: 07-05-2021 ; Data modyfikacji: 07-02-2022

10 ZASAD KULTURY SEGREGACJI: 1. Przetworzenie ma znaczenie! – Segregując dajesz odpadom szansę na drugie życie. Ponadto zmniejszasz zanieczyszczenie środowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach. Dzięki recyklingowi osiągamy niższe koszty produkcji nawet o 60%, ograniczamy zanieczyszczenie powietrza, gleby,...
czytaj więcej

Elementy instalacji a prawo budowlane

Elementy instalacji a prawo budowlane

Data utworzenia: 22-04-2021 ; Data modyfikacji: 07-02-2022

Budowa, która wymaga zgłoszenia budowlanego: oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m3/d; zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3; instalacje zbiornikowe na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7,0 m3 przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach...
czytaj więcej

Pasywna oczyszczalnia ścieków – alternatywne rozwiązanie na terenach wiejskich

Pasywna oczyszczalnia ścieków – alternatywne rozwiązanie na terenach wiejskich

Data utworzenia: 24-02-2021 ; Data modyfikacji: 07-02-2022

Pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands z przepływem podpowierzchniowym jest ekologiczną i ekonomiczną alternatywą dla obszarów wiejskich, nieskanalizowanych o zwartej zabudowie. Rozwiązanie technologiczne opracowane przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego. Charakteryzuje się odpornością na...
czytaj więcej

Od 1 sierpnia 2021 r. rolnicy nie będą mogli stosować mocznika w formie granulowanej

Od 1 sierpnia 2021 r. rolnicy nie będą mogli stosować mocznika w formie granulowanej

Data utworzenia: 18-02-2021

Najnowsza nowelizacja ustawy o nawozach i nawożeniu wprowadza w życie nowy zapis, zgodnie z którym od dnia 1 sierpnia 2021 roku nie będzie można stosować mocznika w formie granulowanej, z wyłączeniem mocznika zawierającego inhibitor ureazy albo powłokę biodegradowalną. Mocznik granulowany, w którego skład wchodzą inhibitory ureazy,...
czytaj więcej