wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >>

Środowisko i klimat

Barszcz Sosnowskiego i Mantegazziego – WFOSiGW - Program dotujący likwidację barszczy kaukaskich

Barszcz Sosnowskiego i Mantegazziego – WFOSiGW - Program dotujący likwidację barszczy kaukaskich

Data utworzenia: 31-01-2023 ; Data modyfikacji: 01-02-2023

  Barszcze kaukaskie do których zaliczamy m.in. barszcz Sosnowskiego i barszcz Mantegazziego należą do bardzo ekspansywnych i inwazyjnych gatunków roślin. Niegdyś gatunki te uprawiano jako rośliny ozdobne, miododajne, czy pastewne praktycznie w całej Polsce. Po kilkunastu latach, ze względu na zmieniony smak mięsa i mleka,...
czytaj więcej

Podsumowanie seminarium „Gospodarka obiegu zamkniętego w rolnictwie – wykorzystanie surowców i produktów”

Podsumowanie seminarium „Gospodarka obiegu zamkniętego w rolnictwie – wykorzystanie surowców i produktów”

Data utworzenia: 16-12-2022

W dniu 29 listopada br. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przy ul. Jagiellońskiej 91 w Olsztynie odbyło się seminarium pn. „Gospodarka obiegu zamkniętego w rolnictwie – wykorzystanie surowców i produktów”. Spotkanie było zorganizowane w formie hybrydowej – uczestnicy mogli wysłuchać...
czytaj więcej

ZAKŁADANIE ZADRZEWIEŃ ŚRÓDPOLNYCH W RAMACH WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

ZAKŁADANIE ZADRZEWIEŃ ŚRÓDPOLNYCH W RAMACH WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Data utworzenia: 10-06-2022

Intensyfikacja rolnictwa i wzmożona urbanizacja doprowadziły do silnej fragmentacji środowiska naturalnego i tym samym zubożenia rodzimej flory i fauny. Obszary użytkowane rolniczo w Polsce stanowią ponad 60% powierzchni kraju, przenikają i otaczają pozostałe ekosystemy. Postępująca degradacja zasobów przyrodniczych może a nawet powinna być...
czytaj więcej

Rolnictwo o obiegu zamkniętym – stara zasada w nowoczesnym wydaniu

Rolnictwo o obiegu zamkniętym – stara zasada w nowoczesnym wydaniu

Data utworzenia: 01-06-2022

Gospodarka o obiegu zamkniętym to model gospodarczy, który w ostatnich dziesięcioleciach cieszy się dużym zainteresowaniem. Stara się stawić czoła wielu obecnym światowym wyzwaniom w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez oddzielenie wzrostu gospodarczego od konsumpcji. W gospodarce o obiegu zamkniętym łańcuchy wartości to...
czytaj więcej

Podsumowanie webinarium pn. „Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na obszarach wiejskich”

Podsumowanie webinarium pn. „Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na obszarach wiejskich”

Data utworzenia: 07-10-2021 ; Data modyfikacji: 07-02-2022

W dniu 28 września 2021 roku w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie odbyło się webinarium poświęcone tematyce pn. „Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na obszarach wiejskich”. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób z województwa warmińsko-mazurskiego i nie tylko, a w...
czytaj więcej

Bioodpady jako surowiec dla biogospodarki

Bioodpady jako surowiec dla biogospodarki

Data utworzenia: 28-05-2021 ; Data modyfikacji: 07-02-2022

Według ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 779), bioodpady to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub...
czytaj więcej

Chroń środowisko - Nie śmieć!

Chroń środowisko - Nie śmieć!

Data utworzenia: 07-05-2021 ; Data modyfikacji: 07-02-2022

10 ZASAD KULTURY SEGREGACJI: 1. Przetworzenie ma znaczenie! – Segregując dajesz odpadom szansę na drugie życie. Ponadto zmniejszasz zanieczyszczenie środowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach. Dzięki recyklingowi osiągamy niższe koszty produkcji nawet o 60%, ograniczamy zanieczyszczenie powietrza, gleby,...
czytaj więcej

Elementy instalacji a prawo budowlane

Elementy instalacji a prawo budowlane

Data utworzenia: 22-04-2021 ; Data modyfikacji: 07-02-2022

Budowa, która wymaga zgłoszenia budowlanego: oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m3/d; zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3; instalacje zbiornikowe na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7,0 m3 przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach...
czytaj więcej