wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >> Środowisko i klimat >>

Kredyty węglowe - co to jest i jak działają?

Kredyty węglowe - co to jest i jak działają?

Kredyty węglowe (carbon credits), znane również jako certyfikaty emisyjne lub jednostki emisji, to narzędzia rynku finansowego służące do pomiaru, raportowania i redukcji emisji gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla (CO2).

Cele:

  • Zwiększenie redukcji emisji - kredyty węglowe stanowią zachętę finansową dla podmiotów do inwestowania w technologie i praktyki niskoemisyjne, przyczyniając się do obniżenia ogólnego poziomu emisji.
  • Finansowanie projektów proekologicznych - dochody ze sprzedaży kredytów węglowych mogą być przeznaczane na finansowanie projektów chroniących środowisko i przeciwdziałających zmianom klimatu.
  • Promowanie zrównoważonego rozwoju - kredyty węglowe mogą stanowić narzędzie dla firm i organizacji do realizacji strategii zrównoważonego rozwoju i neutralności klimatycznej.

Zasada działania:

  • Redukcja emisji - podmioty, np. firmy lub gospodarstwa rolne, realizują projekty obniżające emisję gazów cieplarnianych, np. inwestując w odnawialne źródła energii lub zmieniając praktyki rolnicze.
  • Weryfikacja - niezależni audytorzy weryfikują ilość zredukowanych emisji i wydają odpowiednią liczbę kredytów węglowych, reprezentujących każdą tonę CO2e (ekwiwalentu dwutlenku węgla).
  • Handel - kredyty węglowe mogą być kupowane i sprzedawane na giełdach lub platformach internetowych. Firmy, które nie mogą lub nie chcą bezpośrednio obniżyć emisji, mogą nabyć kredyty węglowe, aby zrównoważyć swój ślad węglowy.

Korzyści z kredytów węglowych:

  • Walka ze zmianami klimatu - kredyty węglowe przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i łagodzenia skutków zmian klimatu.
  • Innowacje technologiczne - stanowią bodziec do rozwoju i wdrażania nowych technologii niskoemisyjnych.
  • Zrównoważony rozwój - promują zrównoważone praktyki biznesowe i wspierają finansowanie projektów proekologicznych.

Kredyty węglowe w Polsce:

Obecnie w Polsce rynek certyfikatów węglowych jest we wczesnej fazie rozwoju, ale jego popularyzacja wymaga odpowiednich regulacji i ram działania. W przyszłości rolnicy będą mogli generować kredyty węglowe poprzez wdrażanie praktyk rolnictwa zrównoważonego, np. sekwestracji CO2 w glebie. Firmy natomiast będą mogły kupować kredyty węglowe, aby neutralizować swój ślad węglowy i spełniać cele zrównoważonego rozwoju.

Źródło: https://lasydlaklimatu.lasy.gov.pl; https://heavyfinance.com
Opracowanie: Paweł Urbanowicz