wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >> Środowisko i klimat >>

Podsumowanie seminarium „Gospodarka obiegu zamkniętego w rolnictwie – wykorzystanie surowców i produktów”

W dniu 29 listopada br. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przy ul. Jagiellońskiej 91 w Olsztynie odbyło się seminarium pn. „Gospodarka obiegu zamkniętego w rolnictwie – wykorzystanie surowców i produktów”. Spotkanie było zorganizowane w formie hybrydowej – uczestnicy mogli wysłuchać wykładów nie tylko stacjonarnie, ale również on-line. W seminarium wzięli udział rolnicy, doradcy rolniczy, przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego, studenci oraz osoby zainteresowane ww. tematyką.

Celem spotkania było zapoznanie uczestników z tematyką gospodarki obiegu zamkniętego oraz wymiana wiedzy i doświadczeń a także prezentacja działań wspierających i promujących rozwiązania zgodne z założeniami GOZ.

Wśród prelegentów byli pracownicy naukowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz właściciel Kombinatu Konopnego mieszczącego się w naszym województwie.

Pan Doktor Andrzej Klasa z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podczas swojego wystąpienia przedstawił dwa zagadnienia. Pierwsze dotyczyło głównych założeń gospodarki obiegu zamkniętego oraz ogromu korzyści jakie daje społeczeństwu przejście z linearnego na system cyrkulacyjny. Drugie zagadnienie dotyczyło przedstawienia modelu biznesowego holenderskiej firmy Kipster – fermy drobiu neutralnej dla klimatu i przyjaznej środowisku. Ferma Kipster pokazuje, że rolnictwo może zmienić się na lepsze: model gospodarki obiegu zamkniętego z poszanowaniem dobrostanu zwierząt.

Pan Profesor Andrzej Żołnowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie omówił możliwości rolniczego zagospodarowania osadów ściekowych.

Pan Doktor Piotr Kosiński z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w swoim temacie przedstawił możliwość wykorzystania materiałów pochodzenia naturalnego i organicznego do izolacji cieplnej budynków ze szczególnych uwzględnieniem wykorzystania konopi siewnej.

Ostatnim prelegentem był pan Maciej Kowalski – prezes zarządy Kombinatu Konopnego. Swoim wykładem przybliżył uczestnikom zagadnienie z zakresu włókiennictwa i wykorzystania w tej branży konopi siewnej.

Wykładowcom i uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i udział w spotkaniu, które nie tylko umożliwiło nawiązanie kontaktów między uczestnikami, ale również było miejscem aktywnej wymiany wiedzy.

Opracowanie: Joanna Bendyk