wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >>

Azotany

Od 8 lutego br. weszły w życie zmiany dotyczące Programu azotanowego

Od 8 lutego br. weszły w życie zmiany dotyczące Programu azotanowego

Data utworzenia: 09-02-2023 ; Data modyfikacji: 27-02-2023

Zaktualizowany ,,Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu'' obowiązuje od dnia 8 lutego 2023 r. W 2022 r. przeprowadzono pierwszy kompleksowy przegląd programu działań. Wnioski z przeprowadzonych analiz pozwoliły na...
czytaj więcej

Program azotanowy - terminy stosowania nawozów

Program azotanowy - terminy stosowania nawozów

Data utworzenia: 31-01-2023 ; Data modyfikacji: 22-02-2023

Tab. 1. Terminy stosowania nawozów [źródło: https://www.gov.pl].   Zabronione jest stosowanie nawozów na gruntach rolnych w terminach innych niż wskazane w tabeli 1. Natomiast jeżeli rolnik, który założył uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach...
czytaj więcej

Obowiązki rolników w ramach Programu działań

Obowiązki rolników w ramach Programu działań

Data utworzenia: 30-05-2022 ; Data modyfikacji: 31-01-2023

Minister właściwy ds. gospodarki wodnej zobowiązany ustawą Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. opracował „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Program obowiązuje na terenie całego kraju i określa...
czytaj więcej

Zasady przechowywania odchodów zwierzęcych według wymogów tzw. Programu azotanowego

Zasady przechowywania odchodów zwierzęcych według wymogów tzw. Programu azotanowego

Data utworzenia: 26-04-2021 ; Data modyfikacji: 31-01-2023

Gospodarstwa rolne przyjmujące nawozy naturalne na podstawie umowy muszą posiadać odpowiednie  miejsca  lub  zbiorniki  do  ich  przechowywania w bezpieczny dla środowiska sposób, zapobiegający przedostawaniu się odcieków do wód i gruntu. Przepisy nie określają materiałów, z jakich powinny być...
czytaj więcej

Wymogi programu azotanowego dotyczące wielkości gospodarstw rolnych

Wymogi programu azotanowego dotyczące wielkości gospodarstw rolnych

Data utworzenia: 24-02-2019 ; Data modyfikacji: 31-01-2023

Rozpraszanie składników nawozowych to zarówno straty finansowe ponoszone przez rolników, jak i zagrożenie dla środowiska, w szczególności wodnego. Całkowite wyeliminowanie tych strat nie jest możliwe, ale ich znaczące ograniczenie już tak. W lipcu 2018 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie...
czytaj więcej

Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego

Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego

Data utworzenia: 08-02-2019 ; Data modyfikacji: 26-05-2022

Rolnictwo będąc jednym z głównych konsumentów wody uznawane jest także za jedno z głównych źródeł jej zanieczyszczenia. Niewłaściwa gospodarka nawozowa (w tym  niewłaściwe przechowywanie i stosowanie nawozów mineralnych oraz naturalnych: obornika, gnojówki, gnojowicy, pomiotu ptasiego) może dostarczać do...
czytaj więcej