WMODR >> Aktualności >>

Informacje

Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Data utworzenia: 14-01-2020

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 30 grudnia 2019 r. do 28 stycznia 2020 r. w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O pomoc może ubiegać się rolnik, który prowadzi chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w swoim gospodarstwie, z wyłączeniem chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000...
czytaj więcej

Sytuacja ASF w naszym województwie – nowe przypadki ASF w 2020!

Sytuacja ASF w naszym województwie – nowe przypadki ASF w 2020!

Data utworzenia: 14-01-2020

Zgodnie z Zawiadomieniem Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z 14 stycznia 2020 r. potwierdzone zostały nowe przypadki afrykańskiego pomoru świń w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 roku. Na terenie naszego województwa potwierdzono 20 przypadków ASF u dzików. Przypadki te występowały na terenach...
czytaj więcej

Informacja dla kół gospodyń wiejskich, które w 2019 r.  skorzystały z finansowego wsparcia udzielonego przez ARiMR

Informacja dla kół gospodyń wiejskich, które w 2019 r. skorzystały z finansowego wsparcia udzielonego przez ARiMR

Data utworzenia: 14-01-2020

Koła gospodyń wiejskich, które w 2019 r. skorzystały z finansowego wsparcia udzielonego przez ARiMR, mają czas do końca stycznia 2020 r. na złożenie sprawozdania rozliczającego na co konkretnie wydały otrzymaną pomoc.     W 2019 r. Agencja przekazała kołom łącznie 29,7 mln zł.  W 2018 r. kwota ta wyniosła 16,3 mln zł....
czytaj więcej

EIP-AGRI poszukuje ekspertów do 5 nowych Grup Fokusowych

EIP-AGRI poszukuje ekspertów do 5 nowych Grup Fokusowych

Data utworzenia: 14-01-2020

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (ElP-AGRl) rozpoczęło nabór ekspertów do 5 nowych Grup Fokusowych: Dzika przyroda i produkcja rolna, Zrównoważone uprawy przemysłowe w Europie, Zmniejszenie użycia tworzyw sztucznych w rolnictwie, Zrównoważony system produkcji...
czytaj więcej

Konferencja "Platforma Żywnościowa – nowe możliwości obrotu produktami rolno-spożywczymi" 15.01.2020 r.

Konferencja "Platforma Żywnościowa – nowe możliwości obrotu produktami rolno-spożywczymi" 15.01.2020 r.

Data utworzenia: 07-01-2020 ; Data wydarzenia: 15-01-2020

Warmińsko Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ma przyjemność zaprosić na konferencję pt. Platforma Żywnościowa – nowe możliwości obrotu produktami rolno-spożywczymi, która odbędzie się w dniu 15.01.2020 r. w siedzibie Ośrodka. Szczegółowy program konferencji znajduje się w załączniku, zapraszamy wszystkich chętnych do...
czytaj więcej

Sytuacja ASF w naszym województwie – kolejne przypadki ASF!

Sytuacja ASF w naszym województwie – kolejne przypadki ASF!

Data utworzenia: 07-01-2020

Zgodnie z zawiadomieniami Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z 3 i 7 stycznia 2020 r. potwierdzone zostały kolejne przypadki afrykańskiego pomoru świń w województwie warmińsko-mazurskim u dzików pozyskanych jeszcze w roku 2019. Na terenie naszego województwa potwierdzono 28 nowych przypadków ASF u dzików. Przypadki...
czytaj więcej

Sytuacja ASF w naszym województwie – kolejne przypadki ASF!

Sytuacja ASF w naszym województwie – kolejne przypadki ASF!

Data utworzenia: 02-01-2020

W minionym tygodniu (23-29 grudnia br.) zgodnie z zawiadomieniem Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z 31 grudnia 2019 r. potwierdzone zostały kolejne przypadki afrykańskiego pomoru świń w województwie warmińsko-mazurskim. Na terenie naszego województwa potwierdzono 22 nowe przypadki ASF u dzików. Przypadki te występowały na...
czytaj więcej

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami BDO

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami BDO

Data utworzenia: 17-12-2019

Wytwórcy odpadów będący rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, ustawą z dnia 4 lipca 2019 r o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2019 r. poz. 1403 zostali zwolnieni z obowiązku wpisu do Rejestru BDO (o ile nie podlegają wpisowi do rejestru z urzędu). W związku z...
czytaj więcej