wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF – wnioski o dofinansowanie można składać do 20 października 2023

Data utworzenia: 11-10-2023

Informujemy, że do 20 października 2023 r. rolnicy mogą starać się o wsparcie na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń (ASF). Dofinansowanie można otrzymać m.in. na wykonanie ogrodzenia chlewni czy posadowienie silosu na paszę. Nabór wniosków realizowany jest w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy – osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Muszą one m.in. prowadzić chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń (średniorocznie) lub hodowlę świń ras rodzimych lub ras czystych, zarejestrowanych na nieruchomości objętej inwestycją i być wpisane do ewidencji producentów, a w przypadku osób fizycznych – mieć ukończone 18 lat.

W całym okresie realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej będzie można otrzymać do 100 000 zł, a pomoc przyznawana będzie w formie refundacji 80 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych lub – w przypadku budowy ogrodzenia – ustalonych stawek jednostkowych, które wynoszą:

  • za metr bieżący ogrodzenia – 320 zł;

  • posadowienie jednej bramy – 2 860 zł;

  • posadowienie jednej furtki – 970 zł.

Minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych uprawniających do otrzymania pomocy wynosi 20 000 zł.

Środki będzie można przeznaczyć m. in. na:

  • wykonanie ogrodzenia;

  • utworzenie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej;

  • wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do dezynfekcji;

  • zapewnienie możliwości zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń;

  • budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy;

  • posadowienie silosu na paszę gotową lub zboże przeznaczone na paszę;

  • zapewnienie utrzymywania świń odrębnie od innych zwierząt.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

Szczegółowe informacje na stronie ARiMR

Źródło: ARiMR
Opracowanie: Rodian Pawłowski