wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

WARSZTATY pn. „Odnawialne źródła energii w rolnictwie – fakty i mity”, 19.10.2023 r.

Data utworzenia: 11-10-2023 ; Data wydarzenia: 19-10-2023

WARSZTATY

„Odnawialne źródła energii w rolnictwie – fakty i mity”

Uniwersytet w Białymstoku wraz z Partnerami i Warmińsko - Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w ramach projektu „Zielona energia w rolnictwie Polski Wschodniej – uwarunkowania rozwoju” finansowanego ze  środków KSOW w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2022–2023 (Umowa nr KSOW/6/2022/072 z dnia 14 lipca 2022 r.), w dniu 19 października 2023 r. organizuje dla rolników województwa warmińsko-mazurskiego warsztaty nt. „Odnawialne źródła energii w rolnictwie – fakty i mity”.

Warsztaty odbędą się w Olsztynie, w siedzibie W-MODR, przy ul. Jagiellońskiej 91, w godz. 9.00-16.00.

Celem warsztatów jest zapoznanie rolników ze znaczeniem odnawialnych źródeł energii w rolnictwie, możliwościami ich dofinansowania ze środków publicznych, korzyściami i kosztami związanymi z ich instalacją w gospodarstwach rolnych, specyfiką funkcjonowania spółdzielni energetycznych oraz dobrymi praktykami w poszanowaniu energii. 

Rekrutację uczestników prowadzi Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zaproszenie do udziału w warsztatach i program warsztatów; Monika Szóstek WMODR, tel.: 723 991 250, e-mail: m.szostek@w-modr.pl.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Warsztaty prowadzone będą przez pracowników Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Politechniki Rzeszowskiej.

Do pobrania:

Źródło: www.uwb.edu.pl
Opracowanie: Monika Szóstek