wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

BONUS FREKWENCYJNY

Data utworzenia: 11-10-2023

BONUS FREKWENCYJNY

UWAGA!

Bonus frekwencyjny dla gmin do 20 tys. mieszkańców!!!

250 tys. zł z przeznaczeniem na działalność kół gospodyń wiejskich i orkiestr dętych za frekwencję ponad 60% w wyborach.

250 tys. zł z przeznaczeniem na lokalne klubu sportowe za frekwencję ponad 60% w wyborach.

Milion zł z przeznaczeniem na remizy dla gminy za największą w powiecie frekwencję w wyborach.

Milion zł z budżetu obywatelskiego na dowolny cel dla gminy za największą w powiecie frekwencję w wyborach.

Źródło: MRiRW
Opracowanie: Paulina Karaszkiewicz