wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

BIOGAZOWNIE ROLNICZE - bezpłatne warsztaty

Data utworzenia: 09-10-2023

Czy obszary wiejskie mogą stać się samowystarczalne energetycznie? Oczywiście, że tak pod warunkiem rozważnego podejścia do wykorzystywania dostępnych na danym obszarze odnawialnych źródeł energii. Jedną z technologii, która może dodatkowo przynieść zyski ekonomiczne jest biogazownia rolnicza.  Taka inwestycja nie tylko pozwala zagospodarować różnego rodzaju produkty uboczne z rolnictwa ale również dzięki nawozowemu wykorzystaniu produktu pofermentacyjnego daje możliwość ograniczenia stosowania nawozów i środków ochrony roślin, które w rolnictwie stanowią znaczne koszty działalności. Biogazownie są instalacjami neutralnymi dla środowiska przyczyniając się do zmniejszyć oddziaływanie rolnictwa na środowisko, w tym zmniejszenia uciążliwości zapachowej wynikającej ze specyfiki działalności rolniczej.

Zainteresowanych tematyką biogazowni rolniczych, w tym procesem inwestycyjnym i technologicznym oraz aspektami ekonomicznymi zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach dotyczących funkcjonowania biogazowni rolniczych. Cykl 10 warsztatów rozpocznie się 12 października br.  a szkolenia będą organizowane w kilku regionach kraju, tak aby zainteresowani mogli uczestniczyć w wydarzeniu o najbliższej lokalizacji od miejsca zamieszkania.

Warsztaty organizowane są przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego na zlecenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Podstawowym celem projektu jest rozpowszechnienie rzetelnych informacji na temat funkcjonowania biogazowni rolniczych, przedstawienie zasad ich działania, aspektów prawnych, procedur administracyjnych oraz kosztów i okresu zwrotu inwestycji, a także możliwych źródeł finansowania tych instalacji.

W trakcie warsztatów przedstawione zostaną podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania biogazowni rolniczych, zasad ich działania, procedur administracyjnych związanych z budową tych instalacji, a także kosztów zakupu instalacji oraz możliwych źródeł finansowania. Uczestnicy warsztatów będą również mieli możliwość obejrzenia instalacji do produkcji biogazu rolniczego.

Warsztaty odbywać się będą dla różnych grup docelowych tj.:

7 szkoleń dla grupy docelowej jaką są rolnicy i hodowcy, przetwórcy sektora rolno-spożywczego, deweloperzy i inwestorzy biogazowni rolniczych oraz pracownicy firm zajmujących się biogazowniami rolniczymi.

REJESTRACJA

3 szkolenia dla przedstawicieli administracji publicznej.

REJESTRACJA

W powyższych formularzach zgłoszeniowych znajdują się daty i miejscowości, w których odbędą się szkolenia. Z dokładnym adresem miejsca warsztatów oraz  biogazowni (uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość obejrzenia instalacji do produkcji biogazu rolniczego!), w której będzie wizytacja otrzymają Państwo w mailu po dokonaniu zgłoszenia uczestnictwa w wybranym wydarzeniu jak równiez zapoznać się można na stronie KOWR.

 

Opracowanie: Urszula Anculewicz