wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Szkolenia dla beneficjentów działań PROW.

Data utworzenia: 11-10-2023

Szkolenia dla beneficjentów działań PROW.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, organizuje szkolenia dla beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020:  "Premie dla młodych rolników" i "Restrukturyzacja małych gospodarstw", którzy podjęli takie zobowiązanie składając wniosek o pomoc.

 

W miesiącu październiku planowane są dwa szkolenia:

  1.  Normy i wymogi w gospodarstwie rolnym: ochrona środowiska, dobra kultura rolna zgodna z ochroną środowiska, dobrostan zwierząt, zdrowie publiczne ludzi, zdrowie zwierząt, zdrowotność roślin, BHP   Szkolenie odbędzie się 23.10.2023 r.                                                                                                                                                                                                                                                      Link do rejestracji na szkolenie
  2.  Zarządzanie gospodarstwem rolnym – planowanie i rozwój gospodarstwa (kalkulacje, podatki, ubezpieczenia w rolnictwie, wykorzystanie programów komputerowych) . Szkolenie odbędzie się  27.10.2023 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Link do rejestracji na szkolenie      

 Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest  zarejestrowanie się odpowiedniej liczby uczestników.


Kartę zgłoszenia na szkolenie (zamieszczona na końcu strony),  należy wypełnić, wydrukować i własnoręcznie podpisać we wszystkich oznaczonych miejscach. Podpisaną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy (w formie skanu): r.skudlarz@w-modr.pl,  a.stajszczak@w-modr.pl  lub pocztą tradycyjną na adres: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie; ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn.


Szkolenia są odpłatne.  Dane do przelewu otrzymają osoby, które prześlą kartę zgłoszenia oraz zarejestrują się na szkolenie.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenie, potwierdzające udział w szkoleniu – wymagane do wniosku o płatność.


 

 Osoby do kontaktu:

Radosław Skudlarz: tel. 695 551 071; r.skudlarz@w-modr.pl;

Agnieszka Stajszczak: tel. 665 830 954; a.stajszczak@w-modr.pl;

Źródło: własne
Opracowanie: Radosław Skudlarz