WMODR >> Aktualności >>

Informacje

Stosowanie nawozów naturalnych możliwe do 30 listopada

Stosowanie nawozów naturalnych możliwe do 30 listopada

Data utworzenia: 08-11-2021

Przypominamy, że w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest stosowanie nawozów naturalnych na gruntach ornych do 30 listopada. W jakich sytuacjach? I.   niekorzystnych warunków pogodowych – np. nadmiernego uwilgotnienia gleby, wystąpienia suszy – w tych sytuacjach termin stosowania nawozów to dzień 30 listopada...
czytaj więcej

PLAN BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO GOSPODARSTWA - odstępstwo od wymogu do 30 listopad 2021r.

PLAN BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO GOSPODARSTWA - odstępstwo od wymogu do 30 listopad 2021r.

Data utworzenia: 08-11-2021

Informujemy, że Wojewódzki Lekarz Weterynarii Pan Jerzy Koronowski wystąpił w trybie pilnym o przedłużenie do 30 listopad br., terminu w zakresie odstępstwa od posiadania Planu Bezpieczeństwa Biologicznego Gospodarstwa, który jest jednym z wymagań zamieszczonych w załączniku II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021, ustanawiającego...
czytaj więcej

Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Data utworzenia: 08-11-2021

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych, prowadzonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko (SOOŚ), zgodnie z prawem polskim i UE, podlegają projekty strategii,...
czytaj więcej

„Doświadczenia w realizacji priorytetów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Litwa.”

„Doświadczenia w realizacji priorytetów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Litwa.”

Data utworzenia: 05-11-2021

W dniach 3-7 października 2021 roku Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza zorganizowała wyjazd studyjny na Litwę w ramach operacji pn. „Doświadczenia w realizacji priorytetów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Litwa.” Partnerem operacji był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Operacja została...
czytaj więcej

Dodatkowe wymagania bioasekuracji ASF w gospodarstwach utrzymujących świnie - obowiązujące od 1 listopada

Dodatkowe wymagania bioasekuracji ASF w gospodarstwach utrzymujących świnie - obowiązujące od 1 listopada

Data utworzenia: 04-11-2021

Przypominamy, że od 1 listopada br. obowiązują nowe wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie, które są zgodne z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru...
czytaj więcej

Konkurs plastyczny „Odpoczywaj na wsi”

Konkurs plastyczny „Odpoczywaj na wsi”

Data utworzenia: 04-11-2021

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych pn. „Odpoczywaj na wsi”. Konkurs ma promować wśród uczniów wypoczynek na polskiej wsi i kreować pozytywny wizerunek obszarów wiejskich, jako turystycznego rynku oferującego...
czytaj więcej

„Rozmawiamy o rolnictwie” odc. 73 – Program azotanowy

„Rozmawiamy o rolnictwie” odc. 73 – Program azotanowy

Data utworzenia: 03-11-2021

W najnowszym odcinku rozmawiamy o najistotniejszych wytycznych Programu azotanowego, czyli „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. O tym, jak prawidłowo przechowywać i stosować nawozy naturalne oraz mineralne,...
czytaj więcej

Czas na jesienne ubezpieczenia zbóż ozimych

Czas na jesienne ubezpieczenia zbóż ozimych

Data utworzenia: 03-11-2021

Trwa jesienny sezon ubezpieczeń rolnych. Ochroną mogą być objęte uprawy zbóż ozimych (pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime) oraz uprawy rzepaku ozimego. Przyznany w tym roku przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi limit na dopłaty z budżetu państwa wynosi 65% składki dla wszystkich upraw ozimych na terenie całego kraju....
czytaj więcej