wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze

Data utworzenia: 09-02-2024

Do 29 lutego, czyli w pierwszym tegorocznym terminie, w urzędach gmin lub miast można się ubiegać o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zużytego do produkcji rolnej. Posiadacze bydła, owiec, kóz, koni i świń powinni dołączyć do wniosku wydany przez ARiMR dokument dotyczący prowadzonej hodowli.

 

Rolnicy, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na paliwo wykorzystane do prac w gospodarstwie, mogą się ubiegać o zwrot w wysokości 1,46 zł do litra zakupionego oleju napędowego. Dokumenty przyjmują właściwe miejscowo urzędy gmin lub miast. Warto wiedzieć, że wzór wniosku jest nowy, ale tradycyjnie obowiązują dwa terminy:

- 1-29 lutego 2024 r. – czas na złożenie wniosków z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi nabycie oleju napędowego między 1 sierpnia 2023 r. a 31 stycznia 2024 r.;

- 1 sierpnia – 2 września 2024 r. – okres na dostarczenie ww. dokumentów potwierdzających zakupy poczynione od 1 lutego do 31 lipca 2024 r.

 

W przypadku posiadaczy zwierząt istotnymi załącznikami do wniosków o zwrot podatku akcyzowego informacje o średniej rocznej liczbie świń albo dużych jednostkach przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni, będących w posiadaniu producenta rolnego w 2023 r. By otrzymać odpowiednie dokumenty, należy we właściwym ze względu na siedzibę stada biurze powiatowym Agencji złożyć:

  • „Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP zwierząt / liczbie świń w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – składany przez producenta"  lub
  • „Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP zwierząt / liczbie świń w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – składany przez pełnomocnika producenta”.    

                      Formularze do pobrania  TUTAJ

Źródło: ARiMR
Opracowanie: Dorota Bakuła