wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Podsumowanie seminarium pn. „Zagroda edukacyjna pomysłem na rozwój gospodarstwa rolnego”, 07.02.2024 r.

Data utworzenia: 12-02-2024 ; Data wydarzenia: 07-02-2024

Podsumowanie seminarium pn. „Zagroda edukacyjna pomysłem na rozwój gospodarstwa rolnego”, 07.02.2024 r.

W dniu 7 lutego 2024 r., w Zagrodzie Edukacyjnej Zajazd Tusinek w miejscowości Kolonia w powiecie szczycieńskim, odbyło się seminarium pn. „Zagroda edukacyjna pomysłem na rozwój gospodarstwa rolnego”. Organizatorem spotkania był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Uczestnikami seminarium byli rolnicy zainteresowani założeniem w swoich gospodarstwach zagród edukacyjnych i przystąpieniem do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.

W części teoretycznej spotkania poruszone zostały następujące tematy:     

  • Pani Marta Dudek, koordynator wojewódzki Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych (OSZE), przedstawiła dodatkowe możliwości rozwoju gospodarstw rolnych w postaci zagród edukacyjnych oraz zasady działania i przystąpienia do OSZE,
  • Pan Tomasz Piłat, wiceprezes Związku Stowarzyszeń LGD Warmii i Mazur zaprezentował możliwości dofinansowania zagród edukacyjnych w ramach interwencji LEADER
  • Pan Michał Kałuża, Prezes Centrum Finansowo Doradczego FINexpert sp. z o.o. przybliżył uczestnikom aspekty finansowe i prawne prowadzenia zagród edukacyjnych i gospodarstw agroturystycznych, odpowiadał także na pytania rolników dotyczące ich indywidualnych wątpliwości podatkowych

W części praktycznej seminarium, uczestnicy mieli okazję zwiedzić, założoną w 2015 roku, Zagrodę Edukacyjną Zajazd Tusinek. Właściciele Pan Grzegorz Winiarek i Pan Tomasz Winiarek przedstawili historię powstania i rozwoju zagrody, oprowadzili gości spotkania po rozległym terenie swojego gospodarstwa pokazując budynki gospodarcze, serowarnię i pomieszczenia przeznaczone na warsztaty z dziećmi. Uczestnicy mieli także możliwość zobaczyć i wziąć czynny udział w produkcji sera.

Spotkanie upłynęło w bardzo przyjaznej atmosferze, uczestnicy byli żywo zainteresowani zarówno samą zagrodą jak i możliwościami założenia i prowadzenia własnych gospodarstw edukacyjnych.

W trakcie seminarium Zagroda Edukacyjna Zajazd Tusinek podjęła nas pysznym jedzeniem, przygotowanym z zasobów własnych gospodarstwa.

Dziękujemy za udział w naszym spotkaniu i zapraszamy do kolejnych. Mamy również nadzieję, że wiedza, która została Państwu przekazana umożliwi dynamiczny rozwój Sieci Zagród Edukacyjnych w naszym województwie. Zapraszamy do kontaktu z koordynatorami wojewódzkimi OSZE:

p. Marią Kapuścińską, starszym specjalistą Sekcji Domowego Gospodarstwa Wiejskiego O/Olecko

p. Martą Dudek, specjalistą Sekcji Domowego Gospodarstwa Wiejskiego

Opracowanie: Marta Dudek