wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Szkolenia dla rolników w zakresie OZE i efektywności energetycznej

Data utworzenia: 09-02-2024

Rozpoczęły się bezpłatne szkolenia dla rolników ubiegających się  o wsparcie finansowe w ramach Interwencji 10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i efektywności energetycznej.

Skuteczne wzmacnianie konkurencyjności i rozwój polskiego rolnictwa z uwzględnieniem wspierania zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi takimi jak woda, gleba i powietrze to kluczowe cele Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Do realizacji tych celów, szczególnie w kontekście zrównoważonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych przyczynia się Interwencja I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i efektywności energetycznej. Interwencja propaguje działania służące zmniejszeniu presji działalności rolniczej na środowisko poprzez wykorzystanie OZE, właściwe zagospodarowanie odpadów i produktów ubocznych oraz poprawę efektywności energetycznej. więcej tutaj >>

Interwencja 10.2 wspiera inwestycje materialne lub niematerialne w szczególności dotyczące budowy lub zakupu:

  • nowych urządzeń do produkcji energii z biogazu rolniczego (elektryczna lub ciepło lub paliwo gazowe) do 50 kW z możliwością zainstalowania magazynu energii (obszar A)

lub

  • instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami zarządzania energią lub z pompą ciepła - o ile będzie stanowiła integralną część instalacji produkującej energię z promieniowania słonecznego, koszty montażu instalacji ww. urządzeń do produkcji energii (obszar B);
  • systemów poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarskich służących produkcji rolnej takich jak budowa, przebudowa lub zakup kotłów na biomasę, systemów odzyskiwania ciepła (np.: z mleka, z budynków inwentarskich, ściółki, gnojowicy), przeszkleń dachowych, oświetlenie LED, a także termomodernizacja budynków gospodarskich służących do produkcji rolnej (obszar C).

Jednym z kryteriów wyboru jest odbycie szkolenia w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa rolnego lub zobowiązanie się do jego odbycia nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową. W tym celu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie opracowało szkolenie ekranowe dla rolników z zakresu efektywności energetycznej gospodarstw rolnych. Szkolenie dostępne jest na platformie Moodle do 15 marca 2025 r.

ROZPOCZNIJ SZKOLENIE

 

 

 

Opracowanie: Urszula Anculewicz