wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Fundusze Europejskie dla Rybactwa – ruszyły pierwsze nabory

Data utworzenia: 12-02-2024

Odbyły się już pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa. Program ten został przygotowany z myślą o kontynuacji wsparcia sektora rybactwa w Polsce, udzielanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), którego celem jest wspieranie innowacyjne projektów przyczyniających się do zrównoważonej eksploatacji zasobów wodnych i morskich oraz zarządzania nimi. Kolejne nabory w ramach poszczególnych działań programu jeszcze w tym roku. Warto więc poznać jego najważniejsze założenia.

Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa będzie wspierał cele wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), polityki morskiej UE oraz międzynarodowych zobowiązań UE w dziedzinie zarządzania oceanami, co przyczyni się do promowania zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morza, zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego dzięki dostawom produktów rybołówstwa i akwakultury, rozwoju zrównoważonej niebieskiej gospodarki oraz zapewnienia zdrowego stanu, bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także do zrównoważonego zarządzania nimi.

Na co będą przeznaczone pieniądze?
Najważniejsze cele programu to:

 • działania na rzecz zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych,
 • bezpieczeństwo żywnościowe w UE poprzez zrównoważoną działalność w zakresie akwakultury jak również przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury,
 • wspieranie zrównoważonej gospodarki na obszarach przybrzeżnych i śródlądowych,
 • rozwój społeczności rybackich i sektora akwakultury,
 • poprawa bezpieczeństwa i czystości mórz.

Do kogo skierowany jest program?
Z programu mogą skorzystać m.in.

 • podmioty prowadzące działalność w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego, chowu i hodowli ryb, przetwarzania i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury,
 • Rybackie Lokalne Grupy Działania,
 • organizacje rybackie, organizacje zrzeszające producentów akwakultury, organizacje producentów ryb, związki, stowarzyszenia fundacji i organizacji pożytku publicznego realizujących statutowe działania w zakresie rybactwa,
 • branżowe instytuty badawcze oraz placówki edukacyjne kształcące na kierunkach rybackich (w tym szkoły ponadpodstawowe i uczelnie),
 • administracja.

Przewidziane środki
Budżet programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 to blisko 732 mln euro. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury w stosunku: 70% (środki UE) i 30% (budżet państwa), przy czym:

 • alokacja z EFMRA - 512 387 953,00 euro
 • środki krajowe - 219 594 837 euro

 

Wszystko co istotne znaleźć można na stronie programu

www.rybactwo.gov.pl

oraz na profilch programu na Facebooku, Instagramie, Linked-in oraz playliście programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na kanale MRiRW w serwisie YouTube.

 

 

Opracowanie: Urszula Anculewicz