wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Przypominamy o elastycznym terminie nawożenia

Data utworzenia: 06-02-2024

Przypominamy o elastycznym terminie nawożenia

 

W 2023 r. program azotanowy uległ modyfikacji w zakresie terminów stosowania nawozów azotowych. Nowelizacja programu azotanowego obejmuje elastyczny termin nawożenia azotem.

Elastyczny termin nawożenia to okres, w którym rolnicy mogą stosować nawozy azotowe na swoich polach. Termin ten jest elastyczny, ponieważ zależy od warunków pogodowych. W Polsce elastyczny termin nawożenia trwa od 1 lutego do 1 marca.

Stosowanie nawozów azotowych w lutym jest możliwe tylko w określonych warunkach.

Warunki, które muszą zostać spełnione, aby móc zastosować nawozy azotowe w lutym to:

  • Średnia dobowa temperatura powietrza przez 5 dni musi przekroczyć 3°C dla roślin zasianych jesienią, upraw trwałych, upraw wieloletnich i trwałych użytków zielonych.
  • Średnia dobowa temperatura powietrza przez 5 dni musi przekroczyć 5°C dla pozostałych upraw.
  • Pamiętaj o wymogach prawnych dotyczących stosowania nawozów. Nie stosuj ich na gruntach zalanych lub nasyconych wodą, zachowaj odpowiednią odległość od cieków wodnych i nie przekraczaj maksymalnych dawek nawożenia dla danej rośliny.
  • Jeśli realizujesz ekoschemat rolnictwo węglowe na wybranych działkach, zapoznaj się z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska.
  • Bierz pod uwagę prognozy pogody. Luty bywa kapryśny, a po ociepleniu może nastąpić ochłodzenie, co może opóźnić możliwość stosowania nawozów.

Pamiętaj

Należy przestrzegać wymogów prawnych i stosować się do dobrych praktyk rolniczych. Odpowiedzialne nawożenie chroni środowisko i zapewnia wysoką jakość plonów.

 

Informacje o możliwości stosowania nawozów azotowych można sprawdzić na stronie internetowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB):

https://agrometeo.imgw.pl/html/kryterium_wczesniejszego_terminu_nawozenia.html

 

Źródło: https://agrometeo.imgw.pl
Opracowanie: Paweł Urbanowicz