wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >>

Przedsiębiorczość, rozwój obszarów wiejskich

Doświadczenia, wnioski i zalecenia wynikające z wdrażania praktyk rolnictwa węglowego

Doświadczenia, wnioski i zalecenia wynikające z wdrażania praktyk rolnictwa węglowego

Data utworzenia: 22-04-2024

W 2023 r. rolnicy po raz pierwszy mogli zawnioskować o przyznanie płatności bezpośrednich w formie ekoschematów obszarowych. Ekoschemat to prośrodowiskowy element płatności bezpośrednich. Płatności bezpośrednie są przyznawane rolnikowi aktywnemu zawodowo, pod warunkiem prowadzenia działalności rolniczej i posiadania łącznej powierzchni...
czytaj więcej

Rola lidera w rozwoju obszarów wiejskich

Rola lidera w rozwoju obszarów wiejskich

Data utworzenia: 22-04-2024

Lider to osoba, za którą ludzie chcą podążać, która jednoczy ze sobą zespół i zaraża entuzjazmem. Wzbudza szacunek oraz zaufanie. Ma wiedzę oraz napędza do działania.  „Liderem jest ten, kto widzi więcej niż inni, patrzy dalej niż inni i kto dostrzega rzeczy, zanim zobaczą je...
czytaj więcej

Interwencja I.10.1.1 – Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (dotacje)

Interwencja I.10.1.1 – Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (dotacje)

Data utworzenia: 13-03-2024

Współczesne rolnictwo to zbiór praktyk i technologii wykorzystywanych do produkcji żywności i innych produktów rolnych. Charakteryzuje się ono wysokim poziomem mechanizacji, specjalizacją i wykorzystaniem środków chemicznych. Dofinansowania odgrywają ważną rolę w kształtowaniu współczesnego rolnictwa. Dostarczają one...
czytaj więcej

Interwencje leśno-zadrzewieniowe PS 2023-2027

Interwencje leśno-zadrzewieniowe PS 2023-2027

Data utworzenia: 13-03-2024

Zalesianie gruntów rolnych: interwencja ta skierowana jest do gruntów rolnych o niskiej przydatności rolniczej, które mogą zostać przekształcone w lasy. Poza zwiększeniem lesistości, działanie to przyczynia się do kształtowania struktury krajobrazu obszarów wiejskich. Tworzenie zadrzewień śródpolnych: zadrzewienia...
czytaj więcej

Wpływ wdrażanych norm i wymogów warunkowości na wysokość płatności bezpośrednich

Wpływ wdrażanych norm i wymogów warunkowości na wysokość płatności bezpośrednich

Data utworzenia: 13-02-2024

Płatności bezpośrednie są przyznawane rolnikowi aktywnemu zawodowo pod warunkiem prowadzenia działalności rolniczej i posiadania łącznej powierzchni gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do podstawowego wsparcia dochodów nie mniejszej niż 1 ha.  Podstawowym warunkiem przyznania wsparcia w pełnej wysokości w ramach płatności...
czytaj więcej

Pozarolnicza działalność gospodarcza  na obszarach wiejskich jako dodatkowe źródło dochodu rodzin rolniczych  w perspektywie 2023-2027 – dobre praktyki

Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich jako dodatkowe źródło dochodu rodzin rolniczych w perspektywie 2023-2027 – dobre praktyki

Data utworzenia: 19-12-2023

Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich uważana jest za niezbędną do rozwoju gospodarczego tych terenów. Ma ona istotne znaczenie dla gospodarstw rolnych działających szczególnie na terenach o mniej korzystnych warunkach dla produkcji rolnej. Pozarolnicza działalność gospodarcza w indywidualnych gospodarstwach rolnych...
czytaj więcej

Grupowe formy działania – sposób na wzmacnianie pozycji rynkowej oraz przykłady dobrych praktyk

Grupowe formy działania – sposób na wzmacnianie pozycji rynkowej oraz przykłady dobrych praktyk

Data utworzenia: 18-12-2023

Współczesny rynek rolny jest coraz bardziej konkurencyjny. Rolnicy, aby utrzymać się na rynku, muszą być w stanie sprostać wyzwaniom takim jak: -    rosnące koszty produkcji, -    zmienność cen produktów rolnych, -    wymagania konsumentów dotyczące jakości i bezpieczeństwa...
czytaj więcej

Liderzy branży rolniczej. Prezentacja rezultatów rozwoju gospodarstw i firm województwa warmińsko-mazurskiego

Liderzy branży rolniczej. Prezentacja rezultatów rozwoju gospodarstw i firm województwa warmińsko-mazurskiego

Data utworzenia: 27-09-2023

Praca rolnika pełni szczególną rolę i misję w społeczeństwie. Rolnik posiada i zarządza jednym z najcenniejszych dóbr – ziemią uprawną. Wkłada on wiele sił, a niejednokrotnie również zdrowia, aby utrzymać to dobro na wzorowym poziomie, dbać o nie i przyczyniać się do jego rozwoju. Takie działanie zasługuje na...
czytaj więcej