wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >>

Przedsiębiorczość, rozwój obszarów wiejskich

Liderzy branży rolniczej. Prezentacja rezultatów rozwoju gospodarstw i firm województwa warmińsko-mazurskiego

Liderzy branży rolniczej. Prezentacja rezultatów rozwoju gospodarstw i firm województwa warmińsko-mazurskiego

Data utworzenia: 27-09-2023

Praca rolnika pełni szczególną rolę i misję w społeczeństwie. Rolnik posiada i zarządza jednym z najcenniejszych dóbr – ziemią uprawną. Wkłada on wiele sił, a niejednokrotnie również zdrowia, aby utrzymać to dobro na wzorowym poziomie, dbać o nie i przyczyniać się do jego rozwoju. Takie działanie zasługuje na...
czytaj więcej

Inwestycje w gospodarstwach rolnych prowadzące do rozwoju warmińsko-mazurskiej wsi

Inwestycje w gospodarstwach rolnych prowadzące do rozwoju warmińsko-mazurskiej wsi

Data utworzenia: 28-07-2023

Działania podejmowane przez rolników w ramach instrumentów wsparcia PROW 2014-2020 typu: modernizacja gospodarstw rolnych, restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, premie dla młodych rolników czy premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, mają na celu wsparcie efektywności funkcjonowania sektora rolnego poprzez lepsze...
czytaj więcej

Wsparcie młodych rolników na rozpoczęcie i rozwój działalności rolniczej w ramach Planu Strategicznego WPR 2023-2027

Wsparcie młodych rolników na rozpoczęcie i rozwój działalności rolniczej w ramach Planu Strategicznego WPR 2023-2027

Data utworzenia: 24-05-2023 ; Data modyfikacji: 07-06-2023

Informacje zawarte w niniejszej broszurze dotyczą interwencji „Premie dla młodych rolników”, w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 i omówione są głównie: - warunki przyznawania pomocy i zawartości biznesplanu, - kryteria wyboru operacji, przyznawanie punktów umożliwiające przyznanie pomocy, - warunki...
czytaj więcej

Smart villages – inteligentne wsie skutecznym sposobem na poprawę jakości życia obszarów wiejskich

Smart villages – inteligentne wsie skutecznym sposobem na poprawę jakości życia obszarów wiejskich

Data utworzenia: 09-05-2023

W ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 wzmacniana będzie m.in. struktura społeczno-ekonomiczna obszarów wiejskich.  Wdrażanie koncepcji smart villages (inteligentne wioski), ma na celu wykorzystanie wiedzy lub innowacji w poszukiwaniu rozwiązań m.in. poprawę jakości życia, ograniczenie depopulacji,...
czytaj więcej

Zakładanie i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich po 2022 roku

Zakładanie i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich po 2022 roku

Data utworzenia: 16-02-2023

Dla rolnika otwarcie działalności gospodarczej to dodatkowe źródło dochodu. A wiele programów ułatwiających „start” jeszcze bardziej zachęca do podjęcia tego kroku. Przez lata jednym z takich programów był Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w skrócie PROW, który wpisał się na stałe do słownika...
czytaj więcej

Allelopatia – wzajemna zależność między gatunkami roślin

Allelopatia – wzajemna zależność między gatunkami roślin

Data utworzenia: 13-02-2023 ; Data modyfikacji: 20-02-2023

Początków allelopatii można doszukiwać się już w starożytności. Była wówczas stosowana do ochrony zasiewów. Demokryt opisywał doświadczenie, które polegało na niszczeniu drzew poprzez traktowanie ich korzeni mieszaniną kwiatów łubinu namoczonych w soku szaleju jadowitego. Występowanie wzajemnych oddziaływań pomiędzy...
czytaj więcej

Rolnictwo węglowe w realizacji wyzwań środowiskowo-klimatycznych

Rolnictwo węglowe w realizacji wyzwań środowiskowo-klimatycznych

Data utworzenia: 01-02-2023 ; Data modyfikacji: 06-02-2023

Rolnictwo węglowe odnosi się do zarządzania rezerwuarami węgla na poziomie gospodarstwa w celu łagodzenia zmiany klimatu. Obejmuje to zarządzanie zarówno gruntami, jak i zwierzętami gospodarskimi, wszystkimi rezerwuarami węgla w glebie, materiałach i roślinności, a także źródłami węgla (CO2) i metanu (CH4). Sekwestracja dwutlenku węgla w...
czytaj więcej

Interwencje inwestycyjne w nowej Wspólnej Polityce Rolnej na lata 2023-2027 – główne założenia

Interwencje inwestycyjne w nowej Wspólnej Polityce Rolnej na lata 2023-2027 – główne założenia

Data utworzenia: 11-01-2023 ; Data modyfikacji: 06-02-2023

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027) to dokument opracowany na podstawie analizy potrzeb polskiego rolnictwa, wykorzystujący możliwości, jakie oferuje zreformowana Wspólna Polityka Rolna (WPR). Plan realizowany będzie ze środków pochodzących z UE w kwocie 17,3 mld euro w ramach I filaru WPR...
czytaj więcej