wmodr.pl

Liderzy branży rolniczej. Prezentacja rezultatów rozwoju gospodarstw i firm województwa warmińsko-mazurskiego

Liderzy branży rolniczej. Prezentacja rezultatów rozwoju gospodarstw i firm województwa warmińsko-mazurskiego

Praca rolnika pełni szczególną rolę i misję w społeczeństwie. Rolnik posiada i zarządza jednym z najcenniejszych dóbr – ziemią uprawną. Wkłada on wiele sił, a niejednokrotnie również zdrowia, aby utrzymać to dobro na wzorowym poziomie, dbać o nie i przyczyniać się do jego rozwoju. Takie działanie zasługuje na szczególne uznanie. Niniejsza broszura powstała z myślą o rolnikach i firmach branży rolniczej wyróżniających się pracą, postawą i zaangażowaniem na rzecz rolnictwa. Rolnicy posiadają szerokie kompetencje, począwszy od wiedzy przyrodniczej, technicznej i ekonomicznej, a skończywszy na umiejętnościach zarządzania i otwartości umysłu na nowe technologie i rozwiązania. Przedstawione gospodarstwa prezentują wysoki poziom produkcji rolnej, wdrażają nowoczesne technologie, odznaczają się dobrą organizacją pracy, korzystają z instrumentów finansowych, uzyskując jednocześnie wysokie efekty ekonomiczne. Prezentowane gospodarstwa rolne i firmy są doskonałym przykładem, że właściwe zarządzanie może przynieść sukces oraz spełnienie zawodowe i finansowe, a obszary wiejskie mogą być atrakcyjnym miejscem do życia. Wyróżnione w broszurze gospodarstwa cechują się wysoką estetyką i są prowadzone z troską o środowisko naturalne i ekologię. 

Przez ostatnie lata warmińsko-mazurskie rolnictwo bardzo się zmieniło. Zmiany widać nie tylko w strukturze gospodarstw, w ich wyposażeniu i sposobie zarządzania ale także w wyglądzie. Niezmienna pozostaje jednak pasja i zaangażowanie rolników oraz chęć do pracy i dalszego rozwoju.

Opracowanie: SW