wmodr.pl

Interwencja I.10.1.1 – Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (dotacje)

Interwencja I.10.1.1 – Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (dotacje)

Współczesne rolnictwo to zbiór praktyk i technologii wykorzystywanych do produkcji żywności i innych produktów rolnych. Charakteryzuje się ono wysokim poziomem mechanizacji, specjalizacją i wykorzystaniem środków chemicznych. Dofinansowania odgrywają ważną rolę w kształtowaniu współczesnego rolnictwa. Dostarczają one rolnikom środków finansowych na inwestycje, modernizację i rozwój. Jednym z takich dofinansowań jest Interwencja I.10.1.1, wchodząca w skład Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027. Jej głównym celem jest podniesienie konkurencyjności gospodarstw rolnych na rynku głównie dzięki:
-    racjonalizacji technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej;
-    wprowadzeniu nowoczesnych (w tym cyfrowych) technologii lub innowacji;
-    zwiększeniu opłacalności produkcji rolnej – poprawa efektywności wykorzystania zasobów i łańcuchów dostaw;
-    ochronie środowiska i poprawie dobrostanu zwierząt gospodarskich

Wytyczne do tej interwencji obowiązują od 01.01.2024 roku i są udostępnione na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach Interwencji I.10.1.1 będzie można składać, zgodnie z harmonogramem od 5 września 2024 do 11 października 2024.

u Interwencja I.10.pdf (879.49 KB, PDF)
Opracowanie: SW