wmodr.pl

Grupowe formy działania – sposób na wzmacnianie pozycji rynkowej oraz przykłady dobrych praktyk

Grupowe formy działania – sposób na wzmacnianie pozycji rynkowej oraz przykłady dobrych praktyk

Współczesny rynek rolny jest coraz bardziej konkurencyjny. Rolnicy, aby utrzymać się na rynku, muszą być w stanie sprostać wyzwaniom takim jak:
-    rosnące koszty produkcji,
-    zmienność cen produktów rolnych,
-    wymagania konsumentów dotyczące jakości i bezpieczeństwa żywności.

Jednym ze sposobów na wzmocnienie pozycji rynkowej rolników jest tworzenie grupowych form działania.
Grupowe formy działania to podejście wspierające rozwój obszarów wiejskich, które opiera się na współpracy i koordynacji działań różnych podmiotów, takich jak rolnicy, przedsiębiorcy, organizacje społeczne czy lokalne władze. Stanowią innowacyjny sposób działania, mający na celu wzmacnianie pozycji rynkowej oraz stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich.

Dlaczego warto zrzeszać się w organizacje producentów i grupy producentów rolnych?
Organizacje producentów i grupy producentów rolnych to najlepsze rozwiązanie dla rolników, którzy chcą wzmocnić swoją pozycję rynkową i zwiększyć konkurencyjność swojego gospodarstwa.

Opracowanie: SW