wmodr.pl

Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich jako dodatkowe źródło dochodu rodzin rolniczych w perspektywie 2023-2027 – dobre praktyki

Pozarolnicza działalność gospodarcza  na obszarach wiejskich jako dodatkowe źródło dochodu rodzin rolniczych  w perspektywie 2023-2027 – dobre praktyki

Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich uważana jest za niezbędną do rozwoju gospodarczego tych terenów. Ma ona istotne znaczenie dla gospodarstw rolnych działających szczególnie na terenach o mniej korzystnych warunkach dla produkcji rolnej. Pozarolnicza działalność gospodarcza w indywidualnych gospodarstwach rolnych polega na wykorzystaniu różnorodnych zasobów (kapitału, siły roboczej, ziemi), którymi dysponuje gospodarstwo, do prowadzenia dodatkowej działalności bezpośrednio nie związanej z rolnictwem. Szczególnie ważne jest to w przypadku pogarszającej się kondycji ekonomicznej, gdyż pozwala na uzyskanie dodatkowych dochodów oraz spełnia ważną funkcję w aktywizacji obszarów wiejskich. Dodatkowych źródeł dochodów wymaga obecnie wiele wiejskich gospodarstw domowych w całym kraju. Dzięki takim formom przedsiębiorczości powstają nowe miejsca pracy, przybywa źródeł dochodów ludności. 

Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich przybiera różne formy działalności. Niejednokrotnie powstają one z aktualnej sytuacji, potrzeby, konieczności czy pasji. Do podjęcia decyzji o tworzeniu nowego przedsięwzięcia potrzebna jest determinacja w osiągnięciu celu, jakim jest na pewno polepszenie jakości życia. O powodzeniu decyduje zarówno potencjał samego gospodarstwa, walory jego otoczenia, ale i sam gospodarz – przedsiębiorca, jego wiara w powodzenie przedsięwzięcia, wiedza, doświadczenie.

Opracowanie: SW