wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> SIR >> Operacje własne SIR >>

Lokalne Partnerstwa ds. Wody

LPW LIDZBARK WARMIŃSKI

LPW LIDZBARK WARMIŃSKI

Data utworzenia: 11-12-2022 ; Data modyfikacji: 09-03-2023

POLSKA MA UJEMNY BILANS WODNY, DLATEGO GROMADZENIE WODY JEST BARDZO WAŻNYM ASPEKTEM. ZA 20 - 30 LAT MOŻE NIE BYĆ DOSTĘPNA DLA KAŻDEGO!   OBEJRZYJ     FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA - BADANIE I ANALIZA WYNIKÓW Fotogrametia jest dziedziną nauk technicznych zajmującą się pozyskiwaniem, przekształcaniem, prezentacją i...
czytaj więcej

LPW KĘTRZYN

LPW KĘTRZYN

Data utworzenia: 11-12-2022 ; Data modyfikacji: 09-03-2023

TO JEST POCZĄTEK WOJNY O SŁODKĄ WODĘ, KTÓRĄ STOCZYMY W PRZYSZŁOŚCI. BEZ GRUNTOWNEGO SYSTEMU MELIORACJI W POLSCE, WODA BĘDZIE DALEJ TRACONA!   OBEJRZYJ     FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA - BADANIE I ANALIZA WYNIKÓW Fotogrametia jest dziedziną nauk technicznych zajmującą się pozyskiwaniem, przekształcaniem,...
czytaj więcej

LPW GOŁDAP

LPW GOŁDAP

Data utworzenia: 11-12-2022 ; Data modyfikacji: 09-03-2023

ZATRZYMANIE WODY W PRZYRODZIE JEST JEDNOZNACZNE Z RATOWANIEM ŻYCIA!   OBEJRZYJ   FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA - BADANIE I ANALIZA WYNIKÓW Fotogrametia jest dziedziną nauk technicznych zajmującą się pozyskiwaniem, przekształcaniem, prezentacją i gromadzeniem informacji (ilościowych i jakościowych) dotyczących danego terenu...
czytaj więcej

LPW ELBLĄG

LPW ELBLĄG

Data utworzenia: 11-12-2022 ; Data modyfikacji: 09-03-2023

BARDZO WAŻNE JEST, ŻEBY KANAŁY, ROWY MELIORACYJNE BYŁY UTRZYMYWANE W NALEŻYTYM STANIE. REGULACJA TOR ÓW WODNYCH JEST ISTOTNYM ELEMENTEM ZAPOBIEGANIA SYTUACJOM POWODZIOWYM!   OBEJRZYJ   FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA - BADANIE I ANALIZA WYNIKÓW Fotogrametia jest dziedziną nauk technicznych zajmującą się pozyskiwaniem,...
czytaj więcej

Relacja z tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody w województwie warmińsko-mazurskim -  październik 2022 roku

Relacja z tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody w województwie warmińsko-mazurskim - październik 2022 roku

Data utworzenia: 11-10-2022

W miesiącu październiku 2022 roku Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w ramach operacji ,,Tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody’’ przeprowadził cykl 3 spotkań online dla wszystkich powiatów województwa warmińsko-mazurskiego. Podczas spotkań przedstawiono poniższe tematy: Formy...
czytaj więcej

Podsumowanie działań w zakresie Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) funkcjonujących na terenie naszego kraju

Podsumowanie działań w zakresie Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) funkcjonujących na terenie naszego kraju

Data utworzenia: 01-08-2022 ; Data modyfikacji: 15-02-2023

Stopień zaawansowania prac dotyczących projektu LPW na terenie naszego kraju jest zróżnicowany. W miejscach w których występują problemy dotyczące gospodarki wodnej pierwsze LPW już działają. Dotyczy to województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego czy dolnośląskiego. Działania związane z projektem koordynuje Centrum Doradztwa...
czytaj więcej

Wieloletnie Plany Działania LPW woj. warmińsko-mazurskiego

Wieloletnie Plany Działania LPW woj. warmińsko-mazurskiego

Data utworzenia: 20-07-2022 ; Data modyfikacji: 02-02-2023

  Operacja pn. Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody realizowana jest w ramach Planu Operacyjnego Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na obszarach wiejskich przez zespół Koordynatorów z Centrum i Oddziału Olecko w bezpośredniej współpracy z Kierownikami PZDR oraz Zespołami Doradców powiatowych. Tworzenie LPW...
czytaj więcej

Lokalne Partnerstwa ds. Wody w 2022 r. - relacja z przeprowadzonych spotkań

Lokalne Partnerstwa ds. Wody w 2022 r. - relacja z przeprowadzonych spotkań

Data utworzenia: 18-07-2022 ; Data modyfikacji: 20-07-2022

Fot. TWORZENIE LOKALNYCH PARTNERSTW DS. WODY W POWIECIE LIDZBARSKIM   W obecnych czasach, gdy pogłębiające się zmiany klimatyczne powodują coraz większe problemy związane z dostępnością wody z zasobów podziemnych i powierzchniowych, wyzwaniem staje się stworzenie optymalnego systemu sprawiedliwej dystrybucji wody, tak aby zaspokoić...
czytaj więcej