wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> SIR >> Operacje własne SIR >> Lokalne Partnerstwa ds. Wody >>

Relacja z tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody w województwie warmińsko-mazurskim - październik 2022 roku

Relacja z tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody w województwie warmińsko-mazurskim -  październik 2022 roku

W miesiącu październiku 2022 roku Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w ramach operacji ,,Tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody’’ przeprowadził cykl 3 spotkań online dla wszystkich powiatów województwa warmińsko-mazurskiego.

Podczas spotkań przedstawiono poniższe tematy:

  • Formy finansowania inwestycji w zakresie gospodarki wodnej w przyszłych latach – Agata Żukowska Piłat Departament Nieruchomości i Infrastruktury Wsi MRiRW.
  • Formalno-prawne aspekty tworzenia LPW – Piotr Witkowski radca prawny WMODR z s. w Olsztynie.
  • Możliwości współdziałania na rzecz racjonalnej gospodarki wodą – Urszula Kopańko PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Olsztynie.
  • Opracowywanie planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodnej regionu Warmii i Mazur – dr hab. inż. prof. UWM Zbigniew Brodziński Katedra Konkurencyjności Gospodarki UWM w Olsztynie.

Podczas spotkania zaprezentowano fiszkę projektową tzw. ,,kartę pomysłów’’, przy użyciu której zebrane informacje nt. potrzeb inwestycyjnych powiatów zostaną wykorzystane w celu opracowania Wieloletniego Planu Działania Lokalnych Partnerstw ds. Wody.

Wszystkie pozyskane informacje na temat konkretnych potrzeb inwestycyjnych oraz aktualne wiadomości w zakresie zarządzania wodą w rolnictwie zostaną przedstawione organom centralnym, w tym Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Prezentacje wygłoszone na spotkaniach:

Opracowanie: Paweł Urbanowicz