wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> SIR >> Operacje własne SIR >> Lokalne Partnerstwa ds. Wody >>

Podsumowanie działań w zakresie Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) funkcjonujących na terenie naszego kraju

Podsumowanie działań w zakresie Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) funkcjonujących na terenie naszego kraju

Stopień zaawansowania prac dotyczących projektu LPW na terenie naszego kraju jest zróżnicowany. W miejscach w których występują problemy dotyczące gospodarki wodnej pierwsze LPW już działają. Dotyczy to województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego czy dolnośląskiego.

Działania związane z projektem koordynuje Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, które jest łącznikiem pomiędzy MRiRW, a ośrodkami doradztwa rolniczego, ponadto wspiera tworzenie i rozwój LPW. W zakresie projektu organizowane są szkolenia i wspólne spotkania dla doradców pełniących rolę wojewódzkich koordynatorów ds. LPW. Od połowy 2020 r. w poszczególnych województwach odbyły się 292 spotkania, szereg szkoleń oraz konferencji, powstały broszury, ulotki i publikacje (41), a także filmy (30), ukazały się również artykuły prasowe.

Jednostki doradztwa rolniczego prowadzą działania edukacyjne obejmujące szeroki zakres zagadnień począwszy od dobrych praktyk związanych z poprawą uwilgotnienia gleby, a także nowoczesnych technologii zatrzymujących wodę, poprzez dobór roślin, nawodnienia, melioracje, gospodarkę i zarządzanie wodą na wszystkich etapach produkcji, jak również wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w rolnictwie..

Ośrodki doradztwa rolniczego w całej Polsce przygotowują wspólnie z zaangażowanymi partnerami LPW Wieloletnie plany strategiczne dla powiatów. Sporządzone dotychczas Plany znajdują się zarówno na stronach poszczególnych Ośrodków Doradztwa Rolniczego, jak również na stronie:

https://woda.cdr.gov.pl/index.php/lokalne-partnerstwa-ds-wody/mapa-lokalizacji-lpw

Więcej informacji związanych z tematem funkcjonowania LPW w Polsce znajdą Państwo na stronie:

https://www.cdr.gov.pl/images/Brwinow/aktualnosci/2022/funkcjonowanie_LPW.pdf

Źródło: https://cdr.gov.pl
Opracowanie: Paweł Urbanowicz