wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> SIR >> Operacje własne SIR >>

Lokalne Partnerstwa ds. Wody

LPW IŁAWA

LPW IŁAWA

Data utworzenia: 15-11-2021 ; Data modyfikacji: 09-06-2022

GDZIE JEST CZŁOWIEK TAM SĄ ŚMIECI. ZATRZYMAJMY NASZ NEGATYWNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO! Ochrona środowiska na akwenach wodnych jest znaczącym problemem. Ilość zanieczyszczeń zarówno stałych jak i płynnych pozostawianych przez użytkowników jeziora Jeziorak jest tak duża, że koniecznym było stworzenie systemu, który nie pozwoli na...
czytaj więcej

WEBINARIUM Aktualne problemy gospodarowania wodą w rolnictwie

WEBINARIUM Aktualne problemy gospodarowania wodą w rolnictwie

Data utworzenia: 29-03-2021 ; Data modyfikacji: 21-07-2022

Dnia 24 marca 2021 roku Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie realizując operację Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) pn. Tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody zorganizował webinarium poświęcone aktualnym problemom gospodarowania wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Powyższe...
czytaj więcej

LPW BRANIEWO

LPW BRANIEWO

Data utworzenia: 14-08-2020 ; Data modyfikacji: 23-01-2023

Współdziałanie nad stworzeniem sieci efektywnej współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami na rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz łagodzenia skutków suszy na poziomie lokalnym było kluczowe z punktu widzenia osiągnięcia celów projektu. W roku 2022 zarówno przedstawiciele WMODR jak i...
czytaj więcej

Założenia tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody

Założenia tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody

Data utworzenia: 27-05-2020 ; Data modyfikacji: 25-03-2022

Założenia związane z tworzeniem Lokalnych Partnerstw ds. Wody na Warmii i Mazurach Tworzenie LPW podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap rozpoczął się w 2020 roku, wtedy to Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie przeprowadził pilotaż z tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody w powiecie braniewskim. W obecnym roku w...
czytaj więcej