wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> SIR >> Operacje własne SIR >> Lokalne Partnerstwa ds. Wody >>

WEBINARIUM Aktualne problemy gospodarowania wodą w rolnictwie

WEBINARIUM Aktualne problemy gospodarowania wodą w rolnictwie

Dnia 24 marca 2021 roku Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie realizując operację Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) pn. Tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody zorganizował webinarium poświęcone aktualnym problemom gospodarowania wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Powyższe wydarzenie, rozpoczął Pan Damian Godziński Dyrektor WMODR z s. w Olsztynie. Spotkanie było inauguracją operacji SIR w bieżącym roku, w którym to lokalne partnerstwa powstaną w 9 powiatach województwa warmińsko-mazurskiego.

Webinarium miało na celu przedstawienie możliwie szerokiemu gronu odbiorców założeń związanych z tworzeniem Lokalnych Partnerstw ds. Wody oraz korzyści płynących z takiej współpracy. Szczególnie ważną uwagę zwrócono na fakt, iż w związku z zauważalnymi skutkami zmian klimatu w naszym kraju, konieczna jest zmiana podejścia nie tylko do produkcji rolnej, ale również do gospodarowania wodami i wypracowywania nowych rozwiązań.

Szczególnym gościem wydarzenia był Pan Ryszard Kamiński - Podsekretarz Stanu MRiRW, który wraz z Panem dr hab. inż. Zbigniew Brodziński prof. UWM przybliżyli ideę i założenia tworzenia lokalnych partnerstw ds. wody. Podczas kolejnych prelekcji poruszono zagadnienia związane z charakterystyką zasobów wodnych województwa warmińsko mazurskiego, dostosowaniem gospodarstw rolnych do zmieniających się warunków klimatycznych, jak również metod i technologii związanych z dobrymi praktykami dotyczącymi racjonalnego zarządzania wodą w gospodarstwach rolnych.

Podczas webinarium nie zabrakło prelekcji przedstawiciela SIR z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Dzięki niemu dowiedzieliśmy się o sposobie funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zasadach tworzenia grup operacyjnych oraz założeniach działania „Współpraca”.

Wszystkie z poruszonych podczas spotkania tematów wpisują się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu promującego zrównoważony rozwój i dbanie o ochronę środowiska naturalnego, a także działania na rzecz przekształcania gospodarstw na bardziej proekologiczne.

 

Dr hab. inż. Zbigniew Brodziński prof. UWM - podsumowanie wykładu nt. „Tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody“.

Powstanie lokalnych partnerstw ds. wody zainicjuje proces poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, programów oraz metod gospodarowania wodą w rolnictwie, które pozwolą nam wykorzystać wodę w sposób racjonalny.

OBEJRZYJ

 

Dr Robert Borek IUNG w Puławach podsumowanie wykładu nt. „Dobre praktyki gospodarowania wodą w rolnictwie w kontekście zachodzących zmian klimatycznych i potrzeb WPR“.

Unijne zobowiązania dotyczące ,,Zielonego ładu’’ i dążenie do neutralności klimatycznej nakładają na państwa członkowskie szereg wymagań środowiskowych. Co należy zrobić, aby przeciwdziałać stratom plonów podczas zmieniających się warunków klimatycznych?

OBEJRZYJ

 

Dr hab. inż. Roman Rolbiecki prof. UTP  podsumowanie wykładu nt. „Nowoczesne systemy nawadniania upraw w rolnictwie“.

Nawodnienia w Polsce mają charakter interwencyjny, tam gdzie deficyty wody są najbardziej widoczne, powinniśmy je uzupełniać przy użyciu głównie nawodnień ciśnieniowych, różnego rodzaju deszczowni oraz systemów niskociśnieniowych typu systemy kroplowe.

OBEJRZYJ

 

Zachęcam do obejrzenia nagrania z transmisji na żywo.

OBEJRZYJ

Opracowanie: Paweł Urbanowicz