wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Produkcja zwierzęca >>

Trzoda chlewna

Nowoczesne rozwiązania w prowadzeniu rozrodu w produkcji trzody chlewnej – metody biotechnologiczne i biotechniczne

Nowoczesne rozwiązania w prowadzeniu rozrodu w produkcji trzody chlewnej – metody biotechnologiczne i biotechniczne

Data utworzenia: 09-02-2022

Rozwój nauki oraz zainteresowanie jej osiągnięciami przez hodowców i producentów trzody chlewnej sprawiają, że w dzisiejszych czasach, jednym z ważnych elementów produkcji staje się wykorzystanie metod rozrodu świń, które u swych podstaw mają ważną dziedzinę nauk przyrodniczych - biotechnologię. To, co dla...
czytaj więcej

Praca hodowlana - dobór par do rozpłodu

Praca hodowlana - dobór par do rozpłodu

Data utworzenia: 03-04-2020

Celem każdego hodowcy i producenta trzody chlewnej jest zapewnienie wysokiej wartości hodowlanej i produkcyjnej oferowanych zwierząt, których odchów związany byłby z poniesieniem jak najniższych kosztów własnych. Cechy użytkowe trzody chlewnej wpływające na wyniki produkcyjne tuczników i materiału hodowlanego warunkowane są...
czytaj więcej

Przykładowe receptury dla trzody chlewnej

Przykładowe receptury dla trzody chlewnej

Data utworzenia: 05-02-2019 ; Data modyfikacji: 25-02-2019

Racjonalne żywienie świń polega na dostarczeniu zwierzętom wszystkich niezbędnych składników pokarmowych w ilościach odpowiadających ich zapotrzebowaniu. Ponieważ efektywność żywienia decyduje głównie o ekonomice produkcji, dlatego zawsze trzeba starać się żywić świnie tak, aby uzyskiwane wyniki byty jak najlepsze. Każda grupa...
czytaj więcej

Pasze w żywieniu świń

Pasze w żywieniu świń

Data utworzenia: 05-02-2019 ; Data modyfikacji: 25-02-2019

Zboża są podstawową paszą treściwą w żywieniu świń. Najlepszym zbożem jest jęczmień, który stosuje się bez ograniczeń w mieszankach dla loch i tuczników oraz w dużym stopniu dla prosiąt i warchlaków. Najczęściej stosuje się jednak pszenicę, którą przeznacza się dla wszystkich grup zwierząt.
czytaj więcej

Dawki pokarmowe dla trzody chlewnej

Dawki pokarmowe dla trzody chlewnej

Data utworzenia: 05-02-2019 ; Data modyfikacji: 25-02-2019

Warunkiem racjonalnego żywienia świń oraz uzyskiwania pożądanych efektów produkcyjnych i ekonomicznych jest przygotowanie dla każdej grupy technologicznej odpowiednich jakościowo i ilościowo pasz. Pokrycie zapotrzebowania świń na składniki pokarmowe dla zaspokojenia potrzeb bytowych i produkcyjnych jest największą pozycją kosztową w produkcji...
czytaj więcej

Afrykański pomór świń – niezniszczalny wirus nadal atakuje

Afrykański pomór świń – niezniszczalny wirus nadal atakuje

Data utworzenia: 05-02-2019 ; Data modyfikacji: 03-01-2023

Afrykański pomór świń – niezniszczalny wirus nadal atakuje Afrykański pomór świń (ASF) jest szczególnie niebezpieczną zaraźliwą wirusową chorobą świń, która dla ludzi nie jest niebezpieczna. Chorują na nią jedynie świnie i dziki. Śmiertelność z powodu tej choroby w gospodarstwach świń sięga 100%. Okres...
czytaj więcej

Żywienie poszczególnych grup zwierząt

Żywienie poszczególnych grup zwierząt

Data utworzenia: 05-02-2019 ; Data modyfikacji: 25-02-2019

Zarówno wartość genetyczna zwierząt, jak i żywienie są podstawowymi czynnikami wpływającymi na wartość rzeźną i tuczną świń. Trudno bowiem produkować mięsne tuczniki, jeśli są one niezdolne do odkładania dużych ilości białka. Z kolei wysoka wartość zwierząt nie może się ujawnić przy nieodpowiednim żywieniu. Należy więc w...
czytaj więcej

Żywienie trzody chlewnej

Żywienie trzody chlewnej

Data utworzenia: 05-02-2019 ; Data modyfikacji: 25-02-2019

Warunkiem racjonalnego żywienia świń oraz uzyskiwania pożądanych efektów produkcyjnych i ekonomicznych jest przygotowanie dla każdej grupy technologicznej odpowiednich jakościowo i ilościowo pasz. Pokrycie zapotrzebowania świń na składniki pokarmowe dla zaspokojenia potrzeb bytowych i produkcyjnych jest największą pozycją kosztową w produkcji...
czytaj więcej