wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Produkcja zwierzęca >> Trzoda chlewna >>

Przykładowe receptury dla trzody chlewnej

Przykładowe receptury dla trzody chlewnej

Racjonalne żywienie świń polega na dostarczeniu zwierzętom wszystkich niezbędnych składników pokarmowych w ilościach odpowiadających ich zapotrzebowaniu. Ponieważ efektywność żywienia decyduje głównie o ekonomice produkcji, dlatego zawsze trzeba starać się żywić świnie tak, aby uzyskiwane wyniki byty jak najlepsze. Każda grupa technologiczna ma odpowiednie zapotrzebowanie na poszczególne składniki pokarmowe.