WMODR >> Informacje branżowe >> Produkcja zwierzęca >> Trzoda chlewna >>

Afrykański pomór świń – niezniszczalny wirus nadal atakuje

Afrykański pomór świń – niezniszczalny wirus nadal atakuje
Afrykański pomór świń – niezniszczalny wirus nadal atakuje

Afrykański pomór świń (ASF) jest szczególnie niebezpieczną zaraźliwą wirusową chorobą świń, która dla ludzi nie jest niebezpieczna. Chorują na nią jedynie świnie i dziki. Śmiertelność z powodu tej choroby w gospodarstwach świń sięga 100%. Okres inkubacyjny choroby trwa 5-15 dni, ale może być dłuższy. Istnieją trzy formy choroby: nagła, podostra i przewlekła.  

  • Ostra forma powoduje gorączkę świń do 40,5-42°C, pojawia się zaczerwienienie skóry dookoła uszu, ogona, brzucha, klatki piersiowej, przyspieszone staje się oddychanie. Świnie nie jedzą, następuje zaburzenie koordynacji, mogą wymiotować, pojawia się biegunka (czasem z krwią), lochy dostają aborcji. Świnie zdychają w ciągu 6-13 dni od wystąpienia choroby. Śmiertelność świń wynosi 100%.
  • Forma podostra powoduje podobne objawy kliniczne, ale są one mniej wyraźne niż w formie ostrej. Wzrasta temperatura ciała, świnie większość czasu leżą, pojawiają się problemy reprodukcyjne. Świnie chorujące na przewlekłą postać ASF mogą przeżyć więcej niż 15-45 dni od wystąpienia infekcji. Śmiertelność świń wynosi 30-70%.
  • Przewlekła forma ASF powoduje mniej zauważalne objawy kliniczne. Zainfekowane świnie cierpią na krótkoterminowe objawy choroby, mogą następować okresy poprawy. Świnie chudną, temperatura waha się, zaczynają się zapalenia dróg oddechowych, martwica skóry, występują zapalenia stawów. Choroba  ASF jest bardzo trudna do zwalczenia, ponieważ objawy pojawiają się późno - od czasu zakażenia się ASF do momentu jej wykrycia mijają 63 dni. Na ASF nie ma szczepionki, a wirusem może zarazić się do 100% stada; w takim przypadku wszystkie zwierzęta padają. Choroba ta przenoszona jest przez dziki, które coraz częściej podchodzą do zabudowań w poszukiwaniu pożywienia. W Polsce świnie hoduje się w zamkniętych pomieszczeniach, ale poprzez pasze wirus może przedostać się do stad. Wirus może przenieść się też poprzez jedzenie, które przewożone jest zza wschodniej granicy, np. przez pracowników sezonowych i kierowców ciężarówek. Tiry przewożące zwierzęta, mimo że są odkażane, także mogą przewieźć wirusa. Afrykański pomór świń jest przekazywany przez bezpośredni kontakt z odchodami, wydzielinami, krwią, nasieniem; kleszcze także przenoszą wirus. Kontakt pośredni – poprzez zakażony inwentarz, odzież, transport. Ptaki, muchy i ludzie mogą fizycznie przenieść wirus z zakażonych świń na zdrowe.  

Rozprzestrzenianie się: wirus rozprzestrzenia się w wyniku bezpośredniego kontaktu z zarażonymi świniami, ozdrowieńcami lub dzikimi świniami afrykańskimi będącymi bezobjawowymi nosicielami i siewcami zarazka. Do zakażenia dochodzi również poprzez kontakt z zakażonym materiałem, tj. krew, tkanki, wydzieliny lub wydaliny chorych lub padłych zwierząt lub poprzez skarmianie zakażonych odpadów kuchennych. Większość przypadków przenoszenia ASF pomiędzy krajami była związana z karmieniem resztkami pożywienia pochodzącymi z międzynarodowych lotnisk lub portów morskich. W Afryce, Australii, Hiszpanii oraz na Sardynii rezerwuarem wirusa ASF były lub są kleszcze i one również mogą stanowić wektor przenoszenia choroby. Do chwili obecnej w Federacji Rosyjskiej, na Ukrainie oraz Białorusi nie stwierdzono przenoszenia choroby przez kleszcze, a głównym czynnikiem rozprzestrzeniania choroby było karmienie świń zakażonymi odpadami oraz skażone pasze.
    
Wrażliwość wirusa: wirus jest bardzo oporny, przeżywa w szerokim zakresie pH (3,9-11,5) i w niskiej temperaturze. Może przetrwać w zakażonych kojcach dla świń przez co najmniej jeden miesiąc, a także przetrwać przez wiele miesięcy w surowym, nieprzetworzonym mięsie. Świnie mogą pozostawać nosicielami wirusa, nawet przez całe życie. Wirus wrażliwy jest na wysoką temperaturę, w temperaturze 56°C ginie po 70 minutach, natomiast w temperaturze 60°C ginie po 20 minutach. Ponadto wrażliwy jest także na eter i chloroform.  

Przeżywalność w produktach (dni):
    
Odkostnione mięso 105 dni, mięso z kością 105 dni, mięso mielone 105 dni, solone mięso odkostnione 182 dni, solone mięso z kością 182 dni, suszone mięso odkostnione 300 dni, suszone mięso z kością 300 dni, wędzone mięso odkostnione 30 dni, mięso mrożone 1000 dni, chłodzone mięso odkostnione 110 dni (5 m-cy), chłodzone mięso z kością 110 dni, suszony tłuszcz 300 dni, podroby 105 dni, skóra/tłuszcz 300 dni.
    
Występowanie ASF 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 (źródło: OIE 2012). Pierwszy raz stwierdzono - Kenia 1921 r. Pierwszy raz stwierdzono w Europie - Portugalia 1957 r. Sardynia 2007 r. - 30 ognisk,  2008 r. – 8,  2009 r. – 4,  2010 r. – 1,  2011 r. – 3, 2012 r. - występowanie ognisk ASF u świń w Afryce.
    
U ASF występuje złożona sytuacja epidemiologiczna: mało typowy obraz kliniczny: często przebieg bezobjawowy; brak Ig; niski poziom Ag; infekcje przetrwałe; trudności w kontrolowaniu choroby,  mnogość genotypów - 118 (17 u dzików) 2013 r. - 4 (4) (na dzień 30.04.2013 r.)
    
ASF należy do chorób podlegających ustawowemu obowiązkowi zgłaszania i zwalczania. Z uwagi na brak szczepionki przeciw ASF, zwalczanie choroby odbywa się wyłącznie metodami administracyjnymi poprzez wybijanie zwierząt, oczyszczanie i dezynfekcję pomieszczeń, nałożenie restrykcji w przemieszczaniu zwierząt.
    
Według Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) państwo, w którym wystąpił ASF może odzyskać wolność po:

  1. przeprowadzeniu akcji zwalczania ASF oraz
  2. odczekaniu 40 dni (wymóg polskiego i unijnego prawodawstwa) przed repopulacją stada i wygaszeniem ogniska oraz
  3. odczekaniem 3 (wymóg OIE) miesięcy przed ogłoszeniem wolności.

Nie jest to jednoznaczne z odzyskaniem wszystkich rynków i wznowieniem handlu.
    
W Polsce zagrożone są województwa wschodnie, głównie: lubelskie, podlaskie oraz częściowo mazowieckie. Na razie wirus zmierza na południe. Jeśli wirus skręci na zachód i przekroczy Wisłę będzie to tragiczne w skutkach. Polska hodowla może zostać zniszczona i nie wiadomo kiedy się odbuduje. W Gruzji, po dziesięciu latach walki z ASF, nie odbudowano stad. Wirus wydaje się niezniszczalny.
    
Główna Inspekcja Weterynaryjna o wsparcie poprosiła ABW i prokuraturę. Krąg podejrzanych o rozwłóczenie wirusa szybko się rozszerza. Oprócz dzików zarazę roznoszą ludzie. Pani Premier Beata Szydło powołała międzyresortowy zespół do łagodzenia skutków ASF. Po 2,5 roku od pojawienia się choroby w naszym kraju bilans strat jest poważny. Groźnego wirusa znaleziono już w 106 ogniskach dzików. W drugiej połowie sierpnia 2016 r. wirusa wykryto w małych zagrodach rolniczych. Zabójczy wirus pokonał kordon sanitarny, jakim otoczone było Podlasie. Mimo, że na tym terenie obowiązywały szczególne środki ostrożności mające uniemożliwić rozprzestrzenianie się zarazy. Kolejny przypadek został odnotowany w województwie lubelskim koło Janowa Podlaskiego, gdzie wirus zaatakował stado 36 sztuk trzody. Kolejny przypadek odnotowany przez Inspekcję Weterynaryjną to okolice Mazowsza. Hodowcy doskonale wiedzą, że błyskawicznie się rozprzestrzenia. Choroba u sąsiada oznacza, że za chwilę ogarnie całą okolicę. Dlatego stado, w którym się pojawiła, należy natychmiast wybić. Całe. I wszystkie w promieniu dziesięciu kilometrów. A zdarza się tak, jak we wsi Zielonka, gdzie w zarażonym gospodarstwie z ośmiu świń właściciel do ubicia wystawił tylko trzy. A gdzie jest reszta? Zatem umyślny czynnik ludzki staje się przyczyną rozprzestrzenianie się tego wirusa. Ubite zwierzęta trzeba odpowiednio utylizować.
    
A czy nie należało po wykryciu pierwszego przypadku wszystkie świnie wybić ze strefy zagrożonej, nie pozwalać na handel zwierzętami nieposiadającymi świadectw zdrowia. Nadal w gospodarstwach ubijane są świnie na własny użytek, martwo urodzone lub padłe prosięta nie są utylizowane tylko zakopywane. Prosięta niebadane sprzedawane na targowiskach również mogą być rezerwuarem choroby.
    
Z wyliczeń Komisji Europejskiej wynikało, że wirus przemieszcza się na zachód z prędkością 300 km rocznie. Jeśli przekroczy Wisłę, Unia uzna całą Polskę za strefę zapowietrzoną. Na razie polskiej wieprzowiny nie kupuje Rosja, ale też kraje azjatyckie. Handel wewnątrzwspólnotowy jest ciągle dozwolony. Jeśli wielkie fermy w Niemczech, Danii czy Hiszpanii uznają, że ASF grozi ich hodowlom, mogą zażądać zamknięcia granic. Dla naszego eksportu żywności byłby to dramat. A jego wartość przekracza już 25 mld euro.