wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Produkcja zwierzęca >> Trzoda chlewna >>

Praca hodowlana - dobór par do rozpłodu

Celem każdego hodowcy i producenta trzody chlewnej jest zapewnienie wysokiej wartości hodowlanej i produkcyjnej oferowanych zwierząt, których odchów związany byłby z poniesieniem jak najniższych kosztów własnych. Cechy użytkowe trzody chlewnej wpływające na wyniki produkcyjne tuczników i materiału hodowlanego warunkowane są zarówno przez środowisko, w jakim przebywają, jak również przez predyspozycje genetyczne. Predyspozycje genetyczne to nic innego, jak wartości danych cech, jakie przekazali im ich przodkowie. Zgodnie z tą zasadą realizowane prace hodowlane zmierzają do stworzenia zwierząt, których potencjał genetyczny we właściwych warunkach środowiska wykazałby wysokie wartości cech dla danego kierunku użytkowania. Dlatego z punktu widzenia hodowli jak i produkcji ważny jest przemyślany dobór zwierząt do rozrodu. Należy przy tym pamiętać, aby dobór ten przebiegał zgodnie z obranym kierunkiem użytkowości, który opiera się na dwóch zasadniczych komponentach: matecznym i ojcowskim.

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym opracowaniem pt. Praca hodowlana - dobór par do rozpłodu

Opracowanie: Rodian Pawłowski