wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Produkcja zwierzęca >> Trzoda chlewna >>

Nowoczesne rozwiązania w prowadzeniu rozrodu w produkcji trzody chlewnej – metody biotechnologiczne i biotechniczne

Rozwój nauki oraz zainteresowanie jej osiągnięciami przez hodowców i producentów trzody chlewnej sprawiają, że w dzisiejszych czasach, jednym z ważnych elementów produkcji staje się wykorzystanie metod rozrodu świń, które u swych podstaw mają ważną dziedzinę nauk przyrodniczych - biotechnologię.

To, co dla niektórych jeszcze na przełomie XX i XXI wieku wydawało się tylko dodatkiem w tradycyjnej produkcji świń, dziś stanowi podstawowe „narzędzie”, bez którego ani hodowla ani produkcja trzody chlewnej nie byłaby w stanie osiągnąć tak wysokiego poziomu. Niezmiernie istotną rolę odegrały tu jednostki badawcze i doświadczalne, które poprzez swoje starania i prace naukowe pokazały jak na pozór trudne zagadnienia można wprowadzić do codziennej praktyki rolniczej, a przez to przyczyniać się do poprawy produkcji lub obniżenia jej kosztów.

Czym są i jakie metody biotechnologii i biotechniki rozrodu można wykorzystać w produkcji trzody chlewnej ? – zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym materiałem.

Opracowanie: Rodian Pawłowski