wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Produkcja zwierzęca >> Trzoda chlewna >>

Żywienie poszczególnych grup zwierząt

Żywienie poszczególnych grup zwierząt

Zarówno wartość genetyczna zwierząt, jak i żywienie są podstawowymi czynnikami wpływającymi na wartość rzeźną i tuczną świń. Trudno bowiem produkować mięsne tuczniki, jeśli są one niezdolne do odkładania dużych ilości białka. Z kolei wysoka wartość zwierząt nie może się ujawnić przy nieodpowiednim żywieniu. Należy więc w kolejnych fazach wzrostu i rozwoju różnych grup świń stosować odpowiednio zbilansowane mieszanki, uwzględniając: zawartość energii, białka, aminokwasów egzogennych, makro i mikroelementów oraz witamin. W tabeli poniżej podano niektóre z tych składników w dziennym zapotrzebowaniu poszczególnych grup świń.