WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >>

Demonstracje

Demonstracje w oku kamery

Demonstracje w oku kamery

Data utworzenia: 28-07-2022 ; Data modyfikacji: 12-08-2022

Od dwóch dekad zwolennicy rolnictwa schemizowanego z lekceważeniem traktowali doniesienia na temat presji jakie rolnictwo wywołuje na środowisku. Z negatywnym odbiorem spotykały się przykłady upraw prowadzonych z użyciem biologii i uzyskiwaniem dobrych wyników plonowania roślin. Od kilku lat zauważalne jest zmiana. Świadomość o negatywnym...
czytaj więcej

Gleba jako źródło życia biologicznego

Gleba jako źródło życia biologicznego

Data utworzenia: 26-04-2022 ; Data modyfikacji: 01-06-2022

"Gleba jest kluczowym ogniwem między globalnymi problemami środowiskowymi, takimi jak zmiany klimatu, gospodarka wodna czy utrata bioróżnorodności" Jose Luis Rubio, przewodniczący Europejskiego Towarzystwa Ochrony Gleb   Gleba jest środowiskiem życia organizmów żywych oraz źródłem składników pokarmowych dla...
czytaj więcej

Demonstracje na uprawach z zastosowaniem probiotechnologii

Demonstracje na uprawach z zastosowaniem probiotechnologii

Data utworzenia: 26-04-2022 ; Data modyfikacji: 31-05-2022

Zdrowe gleby stanowią podstawę 95% spożywanej przez nas żywności i odpowiadają za 25% całej bioróżnorodności naszej planety. Zdrowe gleby, będące największym ekosystemem lądowym w UE, podtrzymują funkcjonowanie wielu sektorów gospodarki, podczas gdy ich degradacja generuje niewspółmierne koszty środowiskowe i ekonomiczne. Ogromnym...
czytaj więcej