wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >>

Demonstracje

Podsumowanie seminarium „Odbudowa i utrzymanie żyzności gleb”

Podsumowanie seminarium „Odbudowa i utrzymanie żyzności gleb”

Data utworzenia: 16-12-2022

Dnia 24 listopada br. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przy ul. Jagiellońskiej 91 w Olsztynie, w formie hybrydowej odbyło się seminarium pn. „Odbudowa i utrzymanie żyzności gleb”. Seminarium otworzył, witając wykładowców i wszystkich uczestników, Pan Damian Godziński, Dyrektor...
czytaj więcej

Podsumowanie prowadzonych demonstracji z wykorzystaniem probiotechnologii w roku 2022

Podsumowanie prowadzonych demonstracji z wykorzystaniem probiotechnologii w roku 2022

Data utworzenia: 17-11-2022 ; Data modyfikacji: 18-11-2022

Z końcem sezonu wegetacyjnego 2022 roku zostały zakończone pierwsze w naszym województwie demonstracje z użyciem probiotechnologii. Demonstracje były prowadzone w 8 gminach rozmieszczonych w różnych częściach województwa warmińsko-mazurskiego. Gospodarstwa charakteryzowały się różnym profilem produkcji, oraz różnymi...
czytaj więcej

Demonstracje w oku kamery

Demonstracje w oku kamery

Data utworzenia: 28-07-2022 ; Data modyfikacji: 21-11-2022

Od dwóch dekad zwolennicy rolnictwa schemizowanego z lekceważeniem traktowali doniesienia na temat presji jakie rolnictwo wywołuje na środowisku. Z negatywnym odbiorem spotykały się przykłady upraw prowadzonych z użyciem biologii i uzyskiwaniem dobrych wyników plonowania roślin. Od kilku lat zauważalne jest zmiana. Świadomość o negatywnym...
czytaj więcej

Gleba jako źródło życia biologicznego

Gleba jako źródło życia biologicznego

Data utworzenia: 26-04-2022 ; Data modyfikacji: 01-06-2022

"Gleba jest kluczowym ogniwem między globalnymi problemami środowiskowymi, takimi jak zmiany klimatu, gospodarka wodna czy utrata bioróżnorodności" Jose Luis Rubio, przewodniczący Europejskiego Towarzystwa Ochrony Gleb   Gleba jest środowiskiem życia organizmów żywych oraz źródłem składników pokarmowych dla...
czytaj więcej

Demonstracje na uprawach z zastosowaniem probiotechnologii

Demonstracje na uprawach z zastosowaniem probiotechnologii

Data utworzenia: 26-04-2022 ; Data modyfikacji: 31-05-2022

Zdrowe gleby stanowią podstawę 95% spożywanej przez nas żywności i odpowiadają za 25% całej bioróżnorodności naszej planety. Zdrowe gleby, będące największym ekosystemem lądowym w UE, podtrzymują funkcjonowanie wielu sektorów gospodarki, podczas gdy ich degradacja generuje niewspółmierne koszty środowiskowe i ekonomiczne. Ogromnym...
czytaj więcej