wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >> Demonstracje >>

Demonstracje w oku kamery

Demonstracje w oku kamery

Od dwóch dekad zwolennicy rolnictwa schemizowanego z lekceważeniem traktowali doniesienia na temat presji jakie rolnictwo wywołuje na środowisku. Z negatywnym odbiorem spotykały się przykłady upraw prowadzonych z użyciem biologii i uzyskiwaniem dobrych wyników plonowania roślin. Od kilku lat zauważalne jest zmiana. Świadomość o negatywnym oddziaływaniu chemii rolniczej na środowisko zyskuje na sile zarówno wśród rolników jak i konsumentów. Zmiana stała się faktem. A rolnicy coraz chętniej sięgają do rolnictwa zrównoważonego, organicznego czy regeneratywnego. Mimo to nadal pozostaje duża grupa nieprzekonanych do tego, że biologizacja jest wyjątkową szansą na rolnictwo nowoczesne, wydajne, precyzyjne, neutralne dla środowiska i klimatu oraz nieszkodzące człowiekowi.

Biologizacja w rolnictwie oznacza operowanie głównie biologicznymi czynnikami plonotwórczymi. Genezą takiego modelu gospodarowania jest agrotechnika poprawiająca kondycję i „zdrowie” gleby, na którą najogólniej mówiąc składają się procesy, metody i czynności poprawiające kondycję gleby, zwiększające jej żyzność poprzez przyrost materii organicznej (próchnicy), działania na rzecz bioróżnorodności, dążenie do zbilansowania składników gleby i dobór odpowiednich praktyk oraz środków do produkcji. Praktyki te prowadzą do obniżenie, do koniecznego minimum, syntetycznych środków na rzecz naturalnych. Biologizacja to także ochrona zasobów naturalnych (wód, gleb, zwierząt) dzisiaj i dla przyszłych pokoleń. Nieocenionym zyskiem jest również wyższa jakość i zdrowotność produktów spożywczych.

Jaką rolę pełni gleba?
Czy biologizacja jest w stanie uwolnić rolnictwo ze stosowanych technik i technologii niekorzystnych dla środowiska?
Jak ważny udział w tym procesie odgrywają mikroorganizmy?
Jakie są inne metody na zwiększenie bioróżnorodności środowiska glebowego?
Jakich efektów oczekują rolnicy wdrażając probiotechnologię w swoich gospodarstwach?

Zapraszam do obejrzenia materiałów przygotowanych w ramach realizowanych przez WMODR programów:

ROZMAWIAMY O ROLNICTWIE: Probiotechnologia w rolnictwie >> OBEJRZYJ
TWOJA ROLA: Biologizacja rolnictwa >> OBEJRZYJ
 
 
 
Opracowanie: Urszula Anculewicz