wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >> Demonstracje >>

Gleba jako źródło życia biologicznego

Gleba jako źródło życia biologicznego

"Gleba jest kluczowym ogniwem między globalnymi problemami środowiskowymi, takimi jak zmiany klimatu, gospodarka wodna czy utrata bioróżnorodności"
Jose Luis Rubio, przewodniczący Europejskiego Towarzystwa Ochrony Gleb

 

Gleba jest środowiskiem życia organizmów żywych oraz źródłem składników pokarmowych dla roślin i zwierząt stanowiąc największe bogactwo naturalne występujące w przyrodzie, bez którego nie byłoby życia na Ziemi. Większa część ludzkości nie przykłada zbyt wielkiej uwagi na glebę. A to błąd! O czym doskonale wiedzą w szczególności rolnicy i ogrodnicy.

Wielka siła gleby pochodzi od życia, które w niej egzystuje - od różnorodności biologicznej - rozciągającej się od genów po całe biocenozy. W glebie różnorodność biologiczna jest większa niż nad nią: w łyżeczce ziemi ogrodowej mogą istnieć tysiące gatunków, miliony ich przedstawicieli i setki metrów grzybni. Według szacunków naukowców przynajmniej około jednej czwartej wszystkich ziemskich gatunków żyje w glebie. Ten zróżnicowany ekosystem wykonuje szereg zadań będących źródłem niezmierzonych korzyści dla życia na Ziemi. Przetwarza organiczne odpady dla podtrzymania życia na powierzchni, od roślin, poprzez zwierzęta, po człowieka. Reguluje obieg węgla i cykl hydrologiczny, trzyma na dystans szkodniki i odtruwa skażoną ziemię, a także dostarcza surowców do produkcji nowych leków przeciwko chorobom zakaźnym. Ponad to gleba gra kluczową rolę w łagodzeniu zmian klimatycznych, magazynowaniu i oczyszczaniu wody oraz zapobieganiu erozji. Dobre warunki bytowania wszystkich roślin oraz zwierząt lądowych zależą od złożonych procesów, jakie zachodzą w glebie. Można to podsumować jednym zdaniem: gleba - fabryka życia.

- W jaki sposób nasz styl życia i zmiany klimatyczne wpływają na różnorodności biologicznej oraz kondycję gleb?
- Jakie znaczenie ma dla Ziemi żyzność gleby?
- Czy jakość gleb przyczynia się do regulowania klimatu?
- Jak można kontrolować stopień degradacji gleb?
- Czym jest biologizacja rolnictwa?
- Czy probiotechnologia może stanowić alternatywę dla chemizacji rolnictwa?
- Czy rolnictwo może w efektywny sposób sprzyjać różnorodności biologicznej gleby?
- Dlaczego tak ważne jest korzystanie z gleby w sposób zrównoważony?

Odpowiedzi na powyższe pytania znaleźć można w:
- prezentacji z wykładu Sławomira Gacka z ProBiotics Polska, przeprowadzonego dla doradców w ramach podjętej z WMODR współpracy przy prowadzeniu demonstracji polowych z zastosowaniem pożytecznych mikroorganizmów (zapoznaj się z prezentacją tutaj >>)
- publikacji pn. "Fabryka życia. Dlaczego różnorodność biologiczna jest tak istotna" przygotowanej przez Komisję Europejską (zapoznaj się z publikacją tutaj >>)
-
publikacji pn. "Grunty i gleby w Europie" opracowanej przez Europejską Agencję Środowiska (zapoznaj się z publikacją tutaj >>)

Zachęcam do lektury!

 

 

Opracowanie: Urszula Anculewicz