wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >> Demonstracje >>

Jak stosować pożyteczne mikroorganizmy?

Dzisiejsza gleba, eksploatowana przez intensywną działalność rolniczą, nie ma wystarczającej aktywności mikrobiologicznej aby wspierać zdrowy wzrost roślin. Wynika to przede wszystkim z nadmiernego używania pestycydów, które zwalczają nie tylko choroby i inwazje owadów ale również drobnoustroje występujące w zdrowej glebie. W ostatnich latach została udowodniona skuteczność stosowania mikroorganizmów, stąd zainteresowanie ich stosowania jest coraz większe. Są niezbędne do utrzymania żyzności gleby, a tym samym do uzyskania zdrowych i silnych plonów. Wśród ich wielu zalet możemy wyróżnić:

 • lepsze wchłanianie wody i składników odżywczych, rozpuszczanie składników odżywczych, takich jak P i K, oraz wiązanie atmosferycznego N2, przekształcanie ich w formy, które mogą być przyswajane przez rośliny,
 • zwiększona efektywność aktywności fotosyntetycznej i zawartość chlorofilu,
 • sprzyjają kwitnieniu, a także wzrostowi i rozwojowi owoców,
 • zwiększa bioróżnorodność i równowagę w ryzosferze,
 • regeneruje glebę,
 • wyrównuje potrzeby pokarmowe i przywraca równowagę roślinie.

Wszystkie te korzyści przyczyniają się do zwiększenia plonów rolnych.

Śladem ubiegłorocznych demonstracji, w tym roku Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, we współpracy z firmą ProBiotics, również prowadzi demonstracje polowe z użyciem preparatów mikrobiologicznych. W tym roku ich stosowanie rozpoczęliśmy w kwietniu. Wcześniej natomiast zostały wykonane badania gleby, gdzie były badane następujące elementy:

 • próchnica,
 • poziom materii organicznej,
 • pH w wodzie,
 • azot ogólny,
 • formy dostępne wg metody Mehlich 3 – wapń, fosfor, potas, magnez, siarka, miedź, żelazo, mangan, bor, cynk,
 • formy ogólne - wapń, fosfor, potas, magnez,
 • kationy wymienne – wapń, magnez, potas, sód,
 • metale ciężkie,
 • ogólna liczba mikroorganizmów, liczba bakterii azotowych, liczba bakterii fosforowych.

Uzyskane wyniki pozwoliły na dokładniejsze dobranie preparatów oraz ich ilości z uwzględnieniem uprawy zaplanowanej na ten rok. Pierwsze zabiegi zgodnie z opracowanymi metodykami dla każdej uprawy odbyły się po 15 kwietnia natomiast planowane zakończenie jest we wrześniu. Aby uzyskać rzetelne wyniki badań, po żniwach zaplanowano drugie badanie gleby, na podstawie którego będzie można stwierdzić jakie zmiany zaszły w glebie podczas stosowania pożytecznych mikroorganizmów.

Poniżej lista metodyk oraz harmonogramy dla poszczególnych upraw:

Opracowanie: Joanna Bendyk