wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >> Demonstracje >>

Publikacja pn. ,,Rola pożytecznych mikroorganizmów w rolnictwie"

Publikacja pn. ,,Rola pożytecznych mikroorganizmów w rolnictwie"

Pod pojęciem POŻYTECZNYCH MIKROORGANIZMÓW kryją się EFEKTYWNE MIKROORGANIZMY, tzw. EM-y. Termin ten oznacza zespół mikroorganizmów takich jak bakterie, grzyby, pierwotniaki, glony współdziałające zarówno w naturze jaki i w skutek praktycznego wykorzystania przez człowieka. Mikroorganizmy mogą być selekcjonowane i łączone w biopreparatach. Łączenie ze sobą EM-ów odbywa się poprzez obserwację natury. Zastosowanie mieszanek efektywnych mikroorganizmów ma przyczyniać się do poprawy funkcjonowania agroekosystemów i ich ochrony, głównie poprzez zmniejszenie ilości stosowanych środków chemicznych.

Mikroorganizmy stanowią 80% wagi wszystkich stworzeń na całej kuli ziemskiej. Każde stworzenie: roślina, zwierzę i człowiek jest planetą zanurzoną w oceanie mikroorganizmów.
Technologia efektywnych mikroorganizmów (EM) wywodzi się z Japonii. Koncepcja ta została opracowana przez prof. Teruo Higa z Uniwersytetu Ryukyus w Japonii, a rolnictwo i ogrodnictwo są tymi najbardziej podstawowymi dziedzinami. W największym skrócie mówiąc efektywne mikroorganizmy to kilkadziesiąt wyselekcjonowanych szczepów mikroorganizmów, które współdziałając ze sobą wypierają z naszego otoczenia wszelkie patogeny. Do najważniejszych mikroorganizmów w systemie EM należą:
-    bakterie kwasu mlekowego – o właściwościach konserwujących i sterylizujących,
-    promieniowce – produkujące substancje o działaniu antybiotycznym,
-    drożdże – produkujące enzymy i hormony aktywizujące podział i wzrost komórek roślinnych,
-    grzyby fermentujące – m.in. Penicyllium, przyspieszające rozpad materii organicznej,
-    bakterie fotosyntezujące – produkujące masę organiczną z wykorzystaniem dwutlenku węgla, światła i ciepła.

 

Źródło: własne
Opracowanie: Monika Szóstek