wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >>

Płatności bezpośrednie

Ekoschemat: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi- Praktyka:  Ekstensywne użytkowanie TUZ z osbadą zwierząt

Ekoschemat: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi- Praktyka: Ekstensywne użytkowanie TUZ z osbadą zwierząt

Data utworzenia: 04-03-2024

Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych (TUZ) z obsadą zwierząt Celem praktyki jest promowanie właściwego gospodarowania na TUZ z uwzględnieniem optymalnego zagęszczenia zwierząt. Praktyka przyczynia się również do przeciwdziałania negatywnemu trendowi, jakim jest zaprzestawanie utrzymywania zwierząt trawożernych w...
czytaj więcej

Ekoschemat: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi- Praktyka: Uproszczone sysytemy upraw

Ekoschemat: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi- Praktyka: Uproszczone sysytemy upraw

Data utworzenia: 04-03-2024

Celem praktyki jest zachowanie naturalnych zasobów przyrody przy równoczesnym osiąganiu zadowalających plonów. Bazuje ona na wspieraniu naturalnych procesów biologicznych w glebie, a wszelkiego rodzaju zabiegi uprawowe są zredukowane do niezbędnego minimum. Zmniejszenie intensywności uprawy powoduje spowolnienie procesu rozkładu...
czytaj więcej

Ekoschemat: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi- Praktyka: Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji

Ekoschemat: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi- Praktyka: Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji

Data utworzenia: 27-02-2024

Praktyka: Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji Celem praktyki jest ograniczenie emisji amoniaku do atmosfery poprzez działanie polegające na wymieszaniu oborni-ka, odchodów drobiu z bezściołowego systemu utrzymywania zwierząt gospodarskich, tj. „pomiotu ptasiego” lub pro-duktów pofermentacyjnych...
czytaj więcej

Ekoschemat: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi- Praktyka: Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo

Ekoschemat: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi- Praktyka: Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo

Data utworzenia: 27-02-2024

Praktyka: Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo   Praktyka przyczynia się do lepszego wykorzystania składników pokarmowych dostępnych w nawozach naturalnych przy jednoczesnym ograniczeniu emisji amoniaku i podtlenku azotu. Zachęca do stosowania metod doglebowych podczas aplikacji płynnych...
czytaj więcej

Ekoschemat: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi- Praktyka: Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe

Ekoschemat: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi- Praktyka: Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe

Data utworzenia: 27-02-2024

Celem praktyki jest poprawa stanu gleby i jej ochrona. Wsiewki środplonowe uprawiane są celem uzyskania dodatkowej biomasy i utrzymania okrywy roślinnej. Międzyplony z kolei mają za zadanie pokrycie gleby roślinnością,szczególnie w okresach newralgicznych (tj. od jesieni do wiosny), w których gleby są najbardziej narażone na erozję.Posiadają...
czytaj więcej

Stawki płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego za rok 2023

Stawki płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego za rok 2023

Data utworzenia: 04-12-2023

Stawki płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego za rok 2023 określone w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rodzaj płatności Wysokość stawki płatności za rok 2023   Podstawowe wsparcie dochodów do...
czytaj więcej

Ekoschemat: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi- Praktyka: Wymieszanie słomy z glebą

Ekoschemat: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi- Praktyka: Wymieszanie słomy z glebą

Data utworzenia: 09-02-2023 ; Data modyfikacji: 20-02-2024

Wymieszanie słomy z glebą jest jedną z 8 praktyk ekoschematu Rolnictwo węglowe. Wymieszanie słomy z glebą Żyzność gleby jest ściśle powiązana z zawartością w niej próchnicy. Dlatego wykorzystanie słomy do utrzymywania i zwiększania poziomu zawartości materii organicznej, jak i składników pokarmowych w glebach, jest...
czytaj więcej

Ekoschemat: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi- Praktyka: Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia wariant podstawowy oraz wariant z wapnowaniem

Ekoschemat: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi- Praktyka: Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia wariant podstawowy oraz wariant z wapnowaniem

Data utworzenia: 09-02-2023 ; Data modyfikacji: 20-02-2024

      Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia wariant podstawowy oraz wariant z wapnowaniem  jest jedną z 8 praktyk ekoschematu Rolnictwo węglowe.   Celem praktyki jest właściwe zarządzanie nawożeniem dostosowanym do zasobności gleb w azot, fosfor, potas, magnez, wapń i potrzeb roślin z wykorzystaniem...
czytaj więcej