wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >>

Płatności bezpośrednie

Stawki płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego za rok 2023

Stawki płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego za rok 2023

Data utworzenia: 04-12-2023

Stawki płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego za rok 2023 określone w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rodzaj płatności Wysokość stawki płatności za rok 2023   Podstawowe wsparcie dochodów do...
czytaj więcej

Ekoschemat: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi- Praktyka: Wymieszanie słomy z glebą

Ekoschemat: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi- Praktyka: Wymieszanie słomy z glebą

Data utworzenia: 09-02-2023 ; Data modyfikacji: 14-02-2023

Wymieszanie słomy z glebą jest jedną z 8 praktyk ekoschematu Rolnictwo węglowe. W ramach ekoschematu Rolnictwo węglowe przewidziano następujące praktyki: 1. Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt 2. Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe 3. Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia - wariant podstawowy...
czytaj więcej

Ekoschemat: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi- Praktyka: Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia

Ekoschemat: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi- Praktyka: Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia

Data utworzenia: 09-02-2023 ; Data modyfikacji: 14-02-2023

Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia jest jedną z 8 praktyk ekoschematu Rolnictwo węglowe. W ramach ekoschematu Rolnictwo węglowe przewidziano następujące praktyki: 1. Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt 2. Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe 3. Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia -...
czytaj więcej

Ekoschemat: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi- Praktyka: Zróżnicowana struktura upraw

Ekoschemat: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi- Praktyka: Zróżnicowana struktura upraw

Data utworzenia: 08-02-2023 ; Data modyfikacji: 17-02-2023

Zróżnicowana struktura upraw jest jedną z 8 praktyk ekoschematu Rolnictwo węglowe. Zróżnicowana struktura upraw Celem tej praktyki jest poprawa jakości gleby i odbudowa materii organicznej poprzez wzbogacenie struktury upraw o gatunki roślin, które wpływają na dodatni bilans materii organicznej oraz na zwiększanie się...
czytaj więcej

Ekoschemat - biologiczna ochrona roślin

Ekoschemat - biologiczna ochrona roślin

Data utworzenia: 08-02-2023 ; Data modyfikacji: 10-02-2023

Celem interwencji jest ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin, co przyczyni się do ochrony różnorodności biologicznej i zmniejszy depozycję chemicznych środków ochrony roślin do środowiska. Wymagania dla interwencji: zastosowanie zabiegu ochrony roślin z wykorzystaniem biologicznej ochrony roślin przy...
czytaj więcej

Ekoschemat - obszary z roślinami miododajnymi

Ekoschemat - obszary z roślinami miododajnymi

Data utworzenia: 07-02-2023

Ze względu na zmiany w nadchodzącej kampanii wnioskowej polegające m.in. .na wprowadzeniu  nowego rodzaju płatności proponowanych za realizację praktyk korzystnych dla środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt tzw. ekoschematów. Ekoschematy realizują wszystkie cele środowiskowe i klimatyczne WPR dotyczące łagodzenia zmiany...
czytaj więcej

Stawki płatności bezpośrednich za rok 2022

Stawki płatności bezpośrednich za rok 2022

Data utworzenia: 27-10-2022 ; Data modyfikacji: 21-03-2023

Stawki płatności bezpośrednich za rok 2022 określone w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rodzaje płatności bezpośrednich Stawki płatności bezpośrednich za rok 2022  Jednolita płatność obszarowa  518,01 zł/ha  Płatność...
czytaj więcej

Płatności bezpośrednie w 2022 r.

Płatności bezpośrednie w 2022 r.

Data utworzenia: 26-05-2022

WAŻNE INFORMACJE O PŁATNOŚCIACH BEZPOŚREDNICH Rodzaje płatności realizowanych w 2022 r. 1. jednolita płatność obszarowa, przysługuje https://www.gov.pl/web/rolnictwo/jednolita-platnosc-obszarowa5 2. płatność za zazielenienie, przysługuje https://www.gov.pl/web/rolnictwo/platnosc-za-zazielenienie5 3. płatność dla młodych...
czytaj więcej