wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >> Płatności bezpośrednie >>

Stawki płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego za rok 2023

Stawki płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego za rok 2023 określone w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rodzaj płatności

Wysokość stawki płatności za rok 2023  

Podstawowe wsparcie dochodów do celów zrównoważoności (podstawowe wsparcie dochodów)

502,35 zł/ha

Uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów do celów zrównoważoności (płatność redystrybucyjna)

180,96 zł/ha

Uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych rolników (płatność dla młodych rolników)

280,33 zł/ha

Płatność do bydła

343,46 zł/szt.

Płatność do krów

439,41 zł/szt.

Płatność do owiec

116,44 zł/szt.

Płatność do kóz

47,84 zł/szt.

Płatność do roślin strączkowych na nasiona

823,91 zł/ha

Płatność do roślin pastewnych

471,53 zł/ha

Płatność do chmielu

1 985,54 zł/ha

Płatność do ziemniaków skrobiowych

1 501,05 zł/ha

Płatność do buraków cukrowych

1 391,96 zł/ha

Płatność do pomidorów

2 047,34 zł/ha

Płatność do truskawek

1 237,42 zł/ha

Płatność do lnu

463,10 zł/ha

Płatność do konopi włóknistych

134,35 zł/ha

Płatność niezwiązana do tytoniu - grupa Virginia

3,08 zł/kg

Płatność niezwiązana do tytoniu - grupa pozostałe

 3,08 zł/kg

Uzupełniająca płatność podstawowa

77,97 zł/ha

 

Kurs euro ogłoszony przez Europejski Bank Centralny, według którego obliczone zostały stawki płatności bezpośrednich za rok 2023 wynosi 4,6283 zł za 1 EUR.

Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Barbara Mieczkowska