WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >>

Produkcja roślinna

Uprawa sorgo

Uprawa sorgo

Data utworzenia: 07-02-2019 ; Data modyfikacji: 08-02-2019

Stopniowe ocieplanie klimatu oraz wiążące się z tym problemy w uprawie kukurydzy sprawiają, że hodowcy, szczególnie z regionów o dużej koncentracji bydła mlecznego, powinni szukać roślin alternatywnych dla uprawy kukurydzy. Taką rośliną może być sorgo zwyczajne, które na słabszych stanowiskach, gdzie uprawa kukurydzy jest zawodna,...
czytaj więcej

Renowacja trwałych użytków zielonych

Renowacja trwałych użytków zielonych

Data utworzenia: 07-02-2019

Rozmieszczenie trwałych użytków zielonych (TUZ) w kraju jest nierównomierne, a ich udział w powierzchni UR poszczególnych województw wynosi od 8,8 do 39,5 proc. Różnice dotyczą zarówno sposobów, jak i intensywności ich wykorzystania. Właściwy skład botaniczny runi pastwiskowej gwarantuje uzyskanie wysokiej...
czytaj więcej

Technologia uprawy kukurydzy – od siewu do zbioru

Technologia uprawy kukurydzy – od siewu do zbioru

Data utworzenia: 07-02-2019

Kukurydza to obok rzepaku i pszenicy jedna z najważniejszych roślin rolniczych uprawianych w Polsce. Od kilku lat areał zasiewów kształtuje się na poziomie ok. 1,2 mln ha. Aby osiągnąć zadowalające efekty produkcyjne, konieczne jest przede wszystkim poznanie tej rośliny i jej wymagań, zwłaszcza co do stanowiska, warunków termicznych,...
czytaj więcej