WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >>

Produkcja roślinna

Ochrona ekosystemów i gospodarowanie zasobami w rolnictwie ekologicznym

Ochrona ekosystemów i gospodarowanie zasobami w rolnictwie ekologicznym

Data utworzenia: 07-02-2019

Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego to nie tylko wyzwanie, to także powinność jednego z podstawowych działów gospodarki, jakim jest rolnictwo. Od ilości oraz jakości surowca wytworzonego na polach, w sadach, ogrodach, oborach, chlewniach, owczarniach, kurnikach i innych pomieszczeniach inwentarskich zależy zdrowie, a często i życie...
czytaj więcej

Uprawa konopi włóknistych

Uprawa konopi włóknistych

Data utworzenia: 07-02-2019

Konopie włókniste (siewne, przemysłowe) były uprawiane w Polsce od niepamiętnych czasów. Roślina ta wykorzystywana była głównie jako podstawowy element przemysłu włókienniczego. W latach 90. nastąpił jednak kryzys w uprawie konopi siewnych, spowodowany intensywnym rozwojem przemysłu produkującego sztuczne...
czytaj więcej

Uprawa sorgo

Uprawa sorgo

Data utworzenia: 07-02-2019 ; Data modyfikacji: 08-02-2019

Stopniowe ocieplanie klimatu oraz wiążące się z tym problemy w uprawie kukurydzy sprawiają, że hodowcy, szczególnie z regionów o dużej koncentracji bydła mlecznego, powinni szukać roślin alternatywnych dla uprawy kukurydzy. Taką rośliną może być sorgo zwyczajne, które na słabszych stanowiskach, gdzie uprawa kukurydzy jest zawodna,...
czytaj więcej

Renowacja trwałych użytków zielonych

Renowacja trwałych użytków zielonych

Data utworzenia: 07-02-2019

Rozmieszczenie trwałych użytków zielonych (TUZ) w kraju jest nierównomierne, a ich udział w powierzchni UR poszczególnych województw wynosi od 8,8 do 39,5 proc. Różnice dotyczą zarówno sposobów, jak i intensywności ich wykorzystania. Właściwy skład botaniczny runi pastwiskowej gwarantuje uzyskanie wysokiej...
czytaj więcej

Technologia uprawy kukurydzy – od siewu do zbioru

Technologia uprawy kukurydzy – od siewu do zbioru

Data utworzenia: 07-02-2019

Kukurydza to obok rzepaku i pszenicy jedna z najważniejszych roślin rolniczych uprawianych w Polsce. Od kilku lat areał zasiewów kształtuje się na poziomie ok. 1,2 mln ha. Aby osiągnąć zadowalające efekty produkcyjne, konieczne jest przede wszystkim poznanie tej rośliny i jej wymagań, zwłaszcza co do stanowiska, warunków termicznych,...
czytaj więcej