wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >> Produkcja roślinna >>

Bioasekuracja fitosanitarna w gospodarstwach produkujących ziemniaki

Bioasekuracja fitosanitarna w gospodarstwach produkujących ziemniaki

Jednym z kierunków działania branży ziemniaczanej określonym w Programie dla Polskiego Ziemniaka jest profesjonalna produkcja ziemniaka wolnego od bakteriozy pierścieniowej. 

Objawy bakteriozy pierścieniowej wywoływane są przez bakterie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Cms), które w warunkach naturalnych porażają przede wszystkim rośliny ziemniaka (Solanum tuberosum) i pomidora (Lycopersicon esculentum). Bakteria ta nie przeżywa zimy w glebie, lecz przy niskiej temperaturze i wilgotności otoczenia może przetrwać i zachować patogeniczność na resztkach pożniwnych i samosiewach rosnących w polu, a także na sprzęcie rolniczym, częściach maszyn, środkach transportu, workach i ścianach przechowalni, a nawet na butach i odzieży – na wszystkich powierzchniach, które miały kontakt z zainfekowanym materiałem roślinnym. Główny sposób rozprzestrzeniania się bakterii na dużą odległość to przenoszenie z zakażonymi sadzeniakami. Mogą je również przenosić owady (mszyce, stonka ziemniaczana) oraz rozprzestrzeniać się wraz z wodą. Jednak do infekcji wtórnej na polu dochodzi rzadko. Do przenoszenia się bakterii może dojść także w wyniku kontaktu bulw porażonych ze zdrowymi (zwłaszcza gdy bulwy kiełkują, co sprzyja uszkodzeniu powierzchni ziemniaków).
Choroba ta rozprzestrzenia się poprzez:
-    Zakażone bulwy do sadzenia;
-    Kontakt bulw zdrowych z zakażonymi;
-    Samosiewy i inne rośliny psiankowate;
-    Nieoczyszczone i nieodkażone środki transportu, maszyny i narzędzia.

Asekuracja – zabezpieczenie się przed innym rozwojem wypadków, niż spodziewany.
Bioasekuracja – działania prowadzone na terenie gospodarstwa, jak i w jego najbliższym otoczeniu mające na celu ochronę biologiczną i zdrowotną gospodarstwa. Celem bioasekuracji jest ograniczenie rozprzestrzeniania się w obrębie gospodarstwa wirusów, bakterii, mykoplazm, pasożytów, wektorów biologicznych, poprzez stworzenie środowiska maksymalnie wolnego od drobnoustrojów chorobotwórczych.
Bioasekuracja fitosanitarna – dotyczy zapobiegania chorobom roślin oraz likwidowania zagrożeń dla zdrowia człowieka i jakości produktów rolnych.

Opracowanie: SW