wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >> Produkcja roślinna >>

Warunki przechowywania pasz w gospodarstwie

Warunki przechowywania pasz w gospodarstwie

W hodowli przeżuwaczy, w szczególności bydła, ukierunkowanych na produkcję mleka, niezbędne jest wykorzystywanie pasz objętościowych o wysokich walorach jakościowych. Od sposobu przechowywania pasz w okresie letnim jak i zimowym zależy jej wartość pokarmowa.

Należy jednak pamiętać, że każdy rodzaj konserwacji pasz pochodzących ze zbioru użytków zielonych na okres żywienia zimowego wiąże się ze stratą składników pokarmowych. Największe straty są przy produkcji siana przygotowanego bezpośrednio na powierzchni łąk. Materiał roślinny, podczas produkcji siana, narażony jest na kilkakrotne stosowanie zabiegów przetrząsania oraz na niesprzyjające warunki atmosferyczne, które powodują rozkład do 50-70% karotenu i do 20-30% białka zawartego w roślinach. Jest wiele składników, które decydują o jakości pasz objętościowych przeznaczonych dla przeżuwaczy m. in:
-    zawartość suchej masy,
-    struktura fizyczna,
-    zawartość białka mikrobiologicznego,
-    zawartość cukrów prostych i polisacharydów skrobiowych.

To co jest najważniejsze i świadczy o dobrej jakości paszy to przede wszystkim wysoka zawartość białka i strawność suchej masy organicznej. Stosowanie pasz najwyższej jakości zapewnia wykorzystanie pełnego potencjału genetycznego zwierząt oraz poprawia ich kondycję zdrowotną i warunkuje wysoką wydajność.

Opracowanie: SW