wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >> Produkcja roślinna >>

Technologia uprawy soi z uwzględnieniem warunków regionalnych

Technologia uprawy soi  z uwzględnieniem warunków regionalnych

Soja (Glycine max) zalicza się do najbardziej wartościowych roślin uprawnych. Wpływ na to ma wysoka wartość użytkowa nasion jak również korzystny wpływ tej rośliny na glebę i rośliny następcze.
 

Soja jest jedną z najstarszych oraz najbardziej wartościowych roślin uprawnych na świecie. Dzięki temu, że nasiona soi wyróżnia bogaty skład, tj. zawartość białka 35-40%, tłuszczu 18-22%, dodatkowo lecytyna, witaminy, sole mineralne – stanowią one bogate źródło pokarmowe dla ludzi i zwierząt. Stąd wynika jej szerokie zastosowanie w przemyśle paszowym i spożywczym. Choć soja jest rośliną niezwykle wymagającą, areał jej uprawy w naszym kraju sukcesywnie rośnie. Dotyczy to również różnorodności odmianowej. Dzięki prowadzonym szeroko badaniom, z roku na rok przybywa wysokowydajnych odmian soi, coraz lepiej przystosowanych do warunków glebowo-klimatycznych Polski.

Uzyskiwane dane eksperymentalne wskazały, że nowoczesne odmiany soi o wzmocnionych zdolnościach plonotwórczych, udoskonalonych właściwościach morfologiczno-wzrostowych oraz zdolnościach adaptacyjnych, z sukcesem odnajdą się na naszych polach. Jest to niezwykle istotne w procesie zabezpieczenia rodzimego białka dla przemysłu paszowego. W proces ten wpisuje się m.in. zainicjowane, w ramach tzw. „Inicjatywy białkowej COBORU”, szeroko zakrojone ogólnopolskie porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe. Celem tych prac jest weryfikacja wszystkich rejonów kraju pod względem ich przydatności do uprawy, m.in. poszczególnych odmian soi. Na podstawie tych prac rekomendowane są odmiany dla poszczególnych województw, w tym województwa warmińsko-mazurskiego.

Opracowanie: SW