WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >>

Produkcja roślinna

Odmiany rzepaku ozimego zalecane do uprawy w województwie warmińsko-mazurskim

Odmiany rzepaku ozimego zalecane do uprawy w województwie warmińsko-mazurskim

Data utworzenia: 06-07-2020

Najtańszym czynnikiem intensyfikującym technologię uprawy rzepaku jest wybór dobrej odmiany. W połowie sierpnia rozpoczynają się siewy rzepaku ozimego dlatego należy odpowiednio wcześniej pomyśleć o zakupie materiału siewnego. Wybór nie należy do najłatwiejszych, jednak dla większości podstawowym kryterium wyboru odmiany jest jej...
czytaj więcej

Bobowate rośliny motylkowe

Bobowate rośliny motylkowe

Data utworzenia: 15-04-2020

Bobowate to rodzina roślin o bardzo dużym znaczeniu użytkowym dla człowieka. Jako rośliny pastewne np. koniczyna, lucerna, seradela wykorzystywane są do produkcji pasz oraz na trwałych użytkach zielonych. Nasiona roślin strączkowych takich jak fasola, groch, soczewica, soja to źródło cennego białka roślinnego, a pozostałości...
czytaj więcej

Uprawa malin

Uprawa malin

Data utworzenia: 30-12-2019 ; Data modyfikacji: 15-04-2020

Polska jest największym producentem malin w Unii Europejskiej oraz trzecim (po Rosji i Stanach Zjednoczonych) producentem tych owoców na świecie. W 2017 roku udział Polski w unijnej produkcji wynosił 53%. Do najczęściej uprawianych odmian należą wyhodowane przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach: „Polana”, „Polka”,...
czytaj więcej

Przegląd odmian soi

Przegląd odmian soi

Data utworzenia: 25-09-2019 ; Data modyfikacji: 15-04-2020

Soja Glycine max (L.) Merr. z punktu widzenia botanicznego należy do grupy bobowatych grubonasiennych, ale pod kątem jej przeznaczenia gospodarczego jest użytkowana jako roślina oleista. W Azji, skąd pochodzi, stanowiła podstawę pożywienia już 3 tysiące lat p.n.e., a do Europy została wysłana przez misjonarzy w Chinach w XVII wieku. Obecnie jest uprawiana...
czytaj więcej

Rośliny bobowate – źródło cennego białka  dla ludzi i zwierząt

Rośliny bobowate – źródło cennego białka dla ludzi i zwierząt

Data utworzenia: 24-06-2019

Rośliny strączkowe wywierają korzystny wpływ na biologiczne i fizykochemiczne właściwości gleby. Współżyjąc z bakteriami brodawkowymi asymilującymi wolny azot atmosferyczny, wzbogacają glebę w ten składnik, co ma znaczenie zarówno ekologiczne jak i ekonomiczne. Ponadto charakteryzuje je, jako jedną z nielicznych grup roślin uprawnych,...
czytaj więcej

Odmiany ziemniaka zalecane do uprawy w województwie warmińsko-mazurskim w 2019 roku

Odmiany ziemniaka zalecane do uprawy w województwie warmińsko-mazurskim w 2019 roku

Data utworzenia: 24-06-2019

W Krajowym Rejestrze Odmian Roślin Rolniczych COBORU 2019 r. wpisanych jest 97 odmian ziemniaka. Rekomendacja odmian do praktyki prowadzona jest przez tworzenie listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa w poszczególnych województwach. Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa tworzone są na podstawie...
czytaj więcej

Uprawy intensywne w rolnictwie – bilansowanie stosowania azotu na przykładzie  kukurydzy i pszenicy

Uprawy intensywne w rolnictwie – bilansowanie stosowania azotu na przykładzie kukurydzy i pszenicy

Data utworzenia: 21-02-2019

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” kierowane jest do wszystkich rolników, producentów rolnych, osób...
czytaj więcej

Przegląd polskich odmian kukurydzy

Przegląd polskich odmian kukurydzy

Data utworzenia: 08-02-2019

W Polsce kukurydza pod względem zasiewów zajmuje drugie miejsce po pszenicy. Powierzchnia uprawy kukurydz to około 1,2 mln ha. Z tego połowę zbiera się na kiszonkę i połowę na ziarno. Plony są zróżnicowane w różnych częściach kraju i zależały między innymi od uprawianej odmiany. Odmiany kukurydzy charakteryzują się...
czytaj więcej