WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >>

Produkcja roślinna

Uprawy intensywne w rolnictwie – bilansowanie stosowania azotu na przykładzie  kukurydzy i pszenicy

Uprawy intensywne w rolnictwie – bilansowanie stosowania azotu na przykładzie kukurydzy i pszenicy

Data utworzenia: 21-02-2019

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” kierowane jest do wszystkich rolników, producentów rolnych, osób...
czytaj więcej

Przegląd polskich odmian kukurydzy

Przegląd polskich odmian kukurydzy

Data utworzenia: 08-02-2019

W Polsce kukurydza pod względem zasiewów zajmuje drugie miejsce po pszenicy. Powierzchnia uprawy kukurydz to około 1,2 mln ha. Z tego połowę zbiera się na kiszonkę i połowę na ziarno. Plony są zróżnicowane w różnych częściach kraju i zależały między innymi od uprawianej odmiany. Odmiany kukurydzy charakteryzują się...
czytaj więcej

Metody i narzędzia służące odławianiu i identyfikacji agrofagów

Metody i narzędzia służące odławianiu i identyfikacji agrofagów

Data utworzenia: 08-02-2019

Ustalenie optymalnego terminu zabiegu środkiem ochrony roślin nie jest łatwe. Konieczna jest tu wiedza odnośnie znajomości występujących na roślinach organizmów szkodliwych, poznania ich morfologii, biologii, objawów uszkodzeń oraz rozwoju w określonych warunkach klimatyczno-siedliskowych. Przy określaniu rodzaju agrofaga i jego...
czytaj więcej

Międzyplon ścierniskowy – korzyści a elementy proekologiczne

Międzyplon ścierniskowy – korzyści a elementy proekologiczne

Data utworzenia: 08-02-2019

Międzyplony to rośliny uprawiane między dwoma plonami głównymi w celu uzyskania zielonej masy, wykorzystania na zielonkę, siano, kiszonkę lub przyoranie jako zielony nawóz, ewentualnie jako pasza. Do niedawna nazywano je po prostu poplonami. Właściwe docenienie znaczenia międzyplonów oraz ich prawidłowa agrotechnika, może dostarczyć...
czytaj więcej

Fusarium w uprawie zbóż

Fusarium w uprawie zbóż

Data utworzenia: 08-02-2019

Rośliny zbożowe w Polsce zajmują wysoki udział w strukturze zasiewów. Wiąże się to z wieloma zagrożeniami, które wpływają na uzyskanie dobrej jakości ziarna potrzebnego do celów konsumpcyjnych. Jednym z zagrożeń jest infekcja roślin przez grzyby z rodzaju Fusarium pozostawiające na ziarnie groźne dla zdrowia ludzi i zwierząt...
czytaj więcej

Uproszczenia w uprawie rzepaku ozimego

Uproszczenia w uprawie rzepaku ozimego

Data utworzenia: 08-02-2019

Uprawa gleby wykonywana jest przede wszystkim w celu stworzenia najdogodniejszych warunków do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Priorytetem rolnika jest wyprodukowanie jak największej ilości produktu o najwyższych parametrach jakościowych, ponosząc przy tym możliwie najniższy koszt, tak by produkcja była opłacalna. Rzepak jest rośliną...
czytaj więcej

Ochrona ekosystemów i gospodarowanie zasobami w rolnictwie ekologicznym

Ochrona ekosystemów i gospodarowanie zasobami w rolnictwie ekologicznym

Data utworzenia: 07-02-2019

Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego to nie tylko wyzwanie, to także powinność jednego z podstawowych działów gospodarki, jakim jest rolnictwo. Od ilości oraz jakości surowca wytworzonego na polach, w sadach, ogrodach, oborach, chlewniach, owczarniach, kurnikach i innych pomieszczeniach inwentarskich zależy zdrowie, a często i życie...
czytaj więcej

Uprawa konopi włóknistych

Uprawa konopi włóknistych

Data utworzenia: 07-02-2019

Konopie włókniste (siewne, przemysłowe) były uprawiane w Polsce od niepamiętnych czasów. Roślina ta wykorzystywana była głównie jako podstawowy element przemysłu włókienniczego. W latach 90. nastąpił jednak kryzys w uprawie konopi siewnych, spowodowany intensywnym rozwojem przemysłu produkującego sztuczne...
czytaj więcej