wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >> Produkcja roślinna >>

Nowe technologie w zakresie stosowania płynnych nawozów naturalnych

Nowe technologie w zakresie stosowania  płynnych nawozów naturalnych

Wysokie ceny nawozów mineralnych, jak również trudności w ich dostępie sprawiają, że rolnicy coraz częściej zastanawiają się nad zredukowaniem ich wykorzystywania do niezbędnego minimum. W takim przypadku doskonałą alternatywą stają się płynne nawozy naturalne, czyli gnojowica i gnojówka. Podkreślić należy jednak, że aby te nawozy zostały jak najlepiej wykorzystane na polu, niezbędny jest odpowiedni sprzęt. 

Wśród rolników coraz szersze zastosowanie znajdują nowoczesne technologie do aplikacji płynnych nawozów naturalnych. Umożliwiają one nie tylko równomierne rozprowadzenie nawozu, ale również, szczególnie aplikacje doglebowe, jak najmniejszą stratę składników odżywczych. Unikniemy wówczas strat azotu, poprzez jego utlenianie się w formie amoniaku, jak również wydzielania się do atmosfery nieprzyjemnych zapachów.

W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania rolników urządzeniami do precyzyjnego aplikowania płynnych nawozów naturalnych. Ich użytkowanie przyczynia się nie tylko do podniesienia opłacalności prowadzenia gospodarstwa, ale również wpisuje się w naturalne trendy ochrony środowiska. Zaznaczyć należy, że takie działania są dodatkowo premiowane, np. w postaci dopłat w Ekoschematach. A rolnik decydujący się na zakup urządzeń do aplikacji doglebowej może liczyć również na wsparcie ze środków z Unii Europejskiej.

Opracowanie: SW